Czcigodna Sługa Boża
m. Teresa od św. Józefa

m Teresa Kierocińska
(Janina Kierocińska 1885-1946)
Współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

www.karmelitanki.pl/pl/zalozyciele
www.teresakierocinska.blogspot.com
Wicepostulacja i Archiwum Sługi Bożej
Matki Teresy Kierocińskiej

ul. M. Teresy Kierocińskiej 25
41-209 Sosnowiec
tel. 784-033-621; 32 297-18-63
e-mail: karmelitanki@karmleitanki.pl
W naszym Domu zakonnym w Sosnowcu, w kościele pw. Najświętszego Oblicza Pana Jezusa, znajduje się grób Czcigodnej Sł. B. m. Teresy. W Domu Macierzystym mieści się Wicepostulacja Sługi Bożej oraz Archiwum, przechowujące dokumenty jej życia i działalności, pisma, fotografie oraz pamiątki związane z osobą m. Teresy. Można tutaj nabyć obrazki, foldery oraz publikacje związane z jej osobą.
Aktualnie tworzymy Muzeum Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu, w którym pragniemy przybliżyć postać Czcigodnej Sługi Bożej. Niektóre sale są już otwarte dla zwiedzających. Zapraszamy zarówno osoby indywidualne jak i grupy zorganizowane, do nawiedzenia tego miejsca.