Wybrano nową Przełożoną Prowincjalną i Zarząd Prowincji Krakowskiej

W dniach od 7 do 12 kwietnia 22024 r. w Czernej odbyła się XII Kapituła Prowincjalna Prowincji Krakowskiej. Przewodni temat kapituły brzmiał: „Duch, który się nie załamuje” – życie wspólnotowe i działalność apostolska pierwszych wspólnot Zgromadzenia w świetle korespondencji pomiędzy Matką Założycielką i siostrami.”

Siostry uczestniczące w obradach Kapituły wybrały nowe władze:

Przełożona prowincjalna – s. Terezitta od Dobrego Pasterza (Bernadetta Górka)

Zarząd Prowincji:

  • Wikaria – s. Donancja od Matki Łaski Bożej (Marta Mlicka)
  • II radna – s. Estera od Ducha Świętego (Ewa Klimek)
  • III radna – s. Jeremiasza od Miłosierdzia Bożego (Monika Holewiak)
  • IV radna – s. Wiktoryna od Krzyża (Elżbieta Banaś)
  • Ekonomka prowincjalna – s. Klarissa od Oblicza Najśw. Zbawiciela (Maria Szczęsna)

Prosimy o potrzebne łaski dla Siostry Prowincjalnej Terezitty, nowego Zarządu i każdej siostry Prowincji Krakowskiej.

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Relacje and tagged , .