Wspólnotowa lektura Pisma Świętego i dzielenie się Słowem Bożym – rozważania na rok 2019

Wspólnotowa lektura Pisma Świętego i dzielenie się Słowem Bożym – rozważania na rok 2019

Rok 2019 przeżywany w duchu pokuty i ekspiacji oraz przeproszenia, przebaczenia i pojednania.

Materiały pomocnicze, oprac. s. Sofija Ošmjanska CSCIJ.

Styczeń

Księga Estery 4, 17k-17n; 5, 1-3.

Temat: Pokuta, przeproszenie. Łaska Boża źródłem prawdziwej modlitwy i pokuty.

Luty

Ewangelia Jana 4, 6-30. Spotkanie Jezusa z Samarytanką.

Temat: Nawrócenie serca, prawdziwy kult w Duchu, woda żywa źródłem przemiany wewnętrznej.

Marzec

Księga Apokalipsy 2, 3-7.

Temat: Pokuta i nawrócenie prowadzi do powrotu do pierwszej miłości, słuchanie Ducha jest drogą do zwycięstwa i uczestnictwa w Królestwie Bożym.

Kwiecień

Księga Apokalipsy 3, 15-22.

Temat: Niebezpieczeństwo letniości, potrzeba pokory i pokuty, aby zdobyć złoto miłości, które jest oczyszczone w ogniu.

Maj

Łukasz 13, 10-17: uzdrowienie pochylonej kobiety
lub Jan 1, 44-49: powołanie Natanela.

Temat: Spojrzenie Chrystusa źródłem godności każdej osoby. Przygotowujący temat do przebaczenia i pojednania, przyjęcia siebie i innych osób w prawdzie i miłości.

Czerwiec

Jan 8, 31-36.

Temat: Stawanie w prawdzie warunkiem wolności duchowej, przyjęcia i akceptacji siebie i innych osób.

Lipiec

1 List apostoła Jana, 1, 5-10.

Temat: Światłość i ciemność, łączność z Chrystusem źródłem łączności między siostrami.

Sierpień

1 Jan, 2, 7-17.

Temat: Miłość do sióstr i pojednanie. Przeszkody we wzajemnej jedności.

Wrzesień

1 Jan 3, 1-18.

Temat: Łączność dzieci Bożych, miłość do sióstr na wzór Chrystusa.

Październik

Mateusz 5, 21-23.

Temat: Gniew i pojednanie, wzajemne przebaczenie przygotowaniem do uczestnictwa w Eucharystii. Zadośćuczynienie.

Listopad

Mateusz 5, 43-48.

Temat: Przebaczenie i nadprzyrodzona miłość do tych, którzy nam uczynili krzywdę.

Grudzień

Mateusz 6, 9-15.

Modlitwa zjednoczonych dzieci Bożych, przebaczenie bliźniemu warunkiem otrzymania przebaczenia Boga.Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail