Zakończenie XVIII kapituły Generalnej Zgromadzenia

Sosnowiec, 5-15 luty 2018 r.


9 lutego, piątek, na sesjach VII i VIII,
kapituła podejmowała temat działalności apostolskiej Zgromadzenia, która została bliżej przedstawiona w poprzednich sesjach sprawozdawczych. Również, podstawę do dyskusji stanowił referat, opracowany i wygłoszony przez s. Konradę Dubel, Apostolstwo Zgromadzenia, jako świadectwo życia charyzmatem dziecięctwa, oraz druga jego część podejmująca zagadnienie ? Miejsce apostolstwa i modlitwy w życiu kontemplacyjno-czynnym.

10, 12-14 lutego na kolejnych sesjach IX-XVI, kapituła pracowała nad rozpatrywaniem nadesłanych przez siostry wniosków, przeprowadziła weryfikację prawodawstwa Zgromadzenia i dokonała niektórych zmian w Dyrektorium i Zwyczajniku; podejmowane też były rozmowy i dyskusje dotyczące ważnych spraw Zgromadzenia m.in. formacji, apostolstwa, przygotowań do jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia.

15 lutego, czwartek, na ostatniej XVII sesji m. Błażeja Stefańska, przełożona generalna, podsumowała prace XVIII Kapituły Generalnej, po uzyskaniu zgody kapituły, ogłosiła jej zamknięcie.

CHWAŁA BOŻEMU DZIECIĄTKU I KRÓLOWEJ KARMELU!

Posted in Aktualności, Relacje and tagged , , .