Zakończenie XVIII kapituły Generalnej Zgromadzenia

Sosnowiec, 5-15 luty 2018 r.


9 luty, piątek ? na sesjach VII i VIII,
kapituła podejmowała temat działalności apostolskiej Zgromadzenia, która została bliżej przedstawiona w poprzednich sesjach sprawozdawczych. Również, podstawę do dyskusji stanowił referat, opracowany i wygłoszony przez s. Konradę Dubel, Apostolstwo Zgromadzenia, jako świadectwo życia charyzmatem dziecięctwa, oraz druga jego część podejmująca zagadnienie ? Miejsce apostolstwa i modlitwy w życiu kontemplacyjno-czynnym.

10, 12-14 luty ? na kolejnych sesjach IX-XVI, kapituła pracowała nad rozpatrywaniem nadesłanych przez siostry wniosków, przeprowadziła weryfikację prawodawstwa Zgromadzenia i dokonała niektórych zmian w DyrektoriumZwyczajniku; podejmowane też były rozmowy i dyskusje dotyczące ważnych spraw Zgromadzenia m.in. formacji, apostolstwa, przygotowań do jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia.

15 luty, czwartek ? na ostatniej XVII sesji ? m. Błażeja Stefańska, przełożona generalna, podsumowała prace XVIII Kapituły Generalnej, po uzyskaniu zgody kapituły, ogłosiła jej zamknięcie.

 

CHWAŁA BOŻEMU DZIECIĄTKU I KRÓLOWEJ KARMELU!

 

Posted in Aktualności, Relacje and tagged , , .