Wizyta w Łodzi naszych sióstr Afrykanek – s. Jacqueline i s. Letitia

W dniach 23-24 czerwca w Łodzi gościły nasze siostry Afrykanki s. Jacqueline od św. Teresy od Dzieciątka Jezus, mistrzyni nowicjatu kanonicznego w Gitega oraz s. Letitia od Niepokalanego Serca Maryi, odpowiedzialna za szkołę szycia w Musongati.

Siostry odwiedziły wszystkie trzy wspólnoty łódzkie. Najpierw udały się do sióstr pracujących w Domu Księży Emerytów przy ul. Św. Wojciecha, zapoznały się ze wspólnotą i z jej posługą. W czasie południowej rekreacji podzieliły się swoimi misyjnymi radościami i troskami, opowiedziały o funkcjonowaniu dzieł misyjnych prowadzonych przez karmelitanki Dzieciątka Jezus. Spotkały się również z kapłanami emerytami, którym posługują nasze siostry, opowiedziały o sytuacji Kościoła w Burundi, o działalności misyjnej Karmelitanek Dzieciątka Jezus, o sytuacji politycznej w kraju. Kapłani udzielili siostrom błogosławieństwa i obiecali wspierać wysiłki apostolskie sióstr misjonarek swoją modlitwą i cierpieniem.

Po południu s. Jacqueline i s. Letitia spotkały się z siostrami wspólnoty łódzkiej przy ul. Złocieniowej. Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze wzajemnego poznawania się, szczególnie z s. Letitią, która w Polsce jest po raz pierwszy. Siostry opowiadały o swoim kraju, o warunkach, w jakich żyją i pracują, o swoim powołaniu, a także o pierwszych wrażeniach z pobytu w Polsce.

W piątek 24 czerwca, siostry wzięły udział we Mszy św. imieninowej, w intencji s. przeł. Jany, w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Św. Stanisława Kostki. Po Mszy św. miało miejsce krótkie spotkanie, przy śniadaniu, ze wspólnotą sióstr posługującą w łódzkim WSD, a także z ks. Rektorem i księżmi Wychowawcami. Przy okazji, siostry zwiedziły także łódzką katedrę i mogły przejść przez Drzwi Miłosierdzia. W drodze powrotnej nawiedziły grób o. Założyciela Sł. B. o. Anzelma Gądka, w kruchcie kościoła karmelitów bosych przy ul. Liściastej, oraz pierwszy grób na Cmentarzu Św. Rocha przy ul. Zgierskiej, a także groby naszych sióstr. Za przyczyną o. Założyciela, modliły się o pokój w Burundi, o rozwój Kościoła, o dar Bożego dziecięctwa i życia wg charyzmatu dla wszystkich sióstr w Afryce, a także nowicjuszek, postulantek i kandydatek.

Po obiedzie siostry spotkały się z polskimi dziećmi w przedszkolu prowadzonym przez nasze siostry. Odpowiadały na liczne pytania dzieci, uczyły dzieci piosenki w języku kirundi, modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Dzieci były bardzo zadowolone ze spotkania, dedykowały siostrom swoje piosenki, modlitwy, życzenia, ofiarowały swoje prace rysunkowe przedstawiające ich wyobrażenia o Afryce, a także wizerunki sióstr Afrykanek.

Po południu siostry spotkały się z s. Imeldą, która przybliżyła im życie i działalność o. Założyciela. Zwiedziły muzeum o. Założyciela, obejrzały dwa filmy dokumentalne, w Archiwum Założyciela mogły zobaczyć oryginały jego pism, dokumentów życia i działalności, a także przechowywane tam cenne pamiątki po o. Założycielu.

Siostry były bardzo wdzięczne za możliwość nawiedzenia grobu o. Założyciela, szerszego zapoznania się z jego osobą, a także za siostrzane spotkania i rozmowy, które pozwoliły nam lepiej się poznać i utwierdzić we wzajemnej miłości, oraz z nowym zapałem, podejmować trud dawania świadectwa o Chrystusie na wspólnej drodze duchowego dziecięctwa.

Oprac. s. Imelda Kwiatkowska CSCIJ

KPICASA_GALLERY(6301321772868392577)

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Misje, Relacje and tagged .