Pomoc sióstr w prywatnym domu opieki „Rezydencja Seniora” w Guzowatce k. Warszawy

Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili (Mt 25, 40).

W związku z trudną sytuacją, wywołaną pandemią koronawirusa, prywatna placówka opiekuńczo-lecznicza w Guzowatce, znalazła się w trudnej sytuacji personalnej, gdyż część jej personelu przebywa na zwolnieniu, a inni poddani są kwarantannie. Po otrzymanej wiadomości, szybką pomocą podążyły siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus z pobliskich Marek: s. Eufemia, s. Wiktoria i s. Fryderyka oraz s. Bernadeta z Łodzi. Siostry z miłością i ofiarnością podjęły posługę opiekuńczo-pielęgnacyjną wśród pensjonariuszy domu opieki. Aktualnie jest 14 osób leżących i dwie chodzące.

W niedzielę siostry miały możliwość udziału we Mszy Świętej, natomiast w Triduum Paschalne i Święta kapłani z parafii udzielą siostrom Komunii Świętej. Módlmy się, by łaska Boża wspierała siostry podejmujące posługę wobec chorych, a także otoczmy naszą modlitwą osoby pozostające pod ich opieką.

Relacja: s. Imelda

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Relacje and tagged , , .