Mija 40 lat od ekshumacji doczesnych szczątków Matki Teresy Kierocińskiej

31 marca 1982 r. na cmentarzu przy Al. Mireckiego odbyła się ekshumacja i rozpoznanie doczesnych szczątków Matki Teresy Kierocińskiej, a następnie złożenie ich w sarkofagu w kaplicy Domu Macierzystym przy ul. Matki Teresy Kierocińskiej 25.

Uroczystość rozpoczęto w kaplicy zakonnej zaprzysiężeniem Trybunału ekshumacyjnego, powołanego przez J. Ekscelencję Biskupa Stefana Barełę, Ordynariusza Częstochowskiego. Zaprzysiężono również współpracowników ekshumacyjnych oraz dwie siostry: s. Weronikę Podsiadło i s. Imeldę Idziak, które były świadkami pierwszego pogrzebu Matki Teresy. Doczesne szczątki Matki Teresy zostały przewiezione z cmentarza przy Alei Mireckiego do klasztoru i złożone w przygotowanym sarkofagu.

Przed Mszą Świętą słowo powitalne wygłosił o. Michał Machejek OCD:

„Jesteśmy wobec niej zobowiązani za to, że właśnie w Sosnowcu, w tym mieście wielkich kontrastów, wielkich zdobyczy, Matka Teresa zaszczepiła swoje młode Zgromadzenie. Mimo trudności, mimo propozycji zmiany miejsca, szukania lepszych warunków życia, Matka Teresa nigdy nie odeszła z tego miejsca. Wrosła w ten piaszczysty teren jak dąb, zapuściła głęboko duchowe korzenie. Umiłowała tę dzielnicę, to miasto, ten lud Boży i pozostała w nim aż do śmierci. A teraz, po 35 latach wraca do tego domu, do tej dzielnicy”.

„Będzie nam wyjednywać łaski potrzebne dla nas osobiście, dla Diecezji, a także dla swojego ukochanego Sosnowca i drogiego Zgromadzenia zakonnego”.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Biskup Ordynariusz Stefan Bareła, w wygłoszonej homilii zauważył:

„Matka Teresa otrzymała od Boga, od Ducha Świętego łaskę pragnienia świętości i również wszystkie łaski potrzebne do osiągnięcia tej świętości… Wprowadza nas w wielką tajemnicę ostatecznego wytrwania w pierwotnej gorliwości – nazwijmy to: do końca – mało – ostatecznego wytrwania w ciągłym pogłębianiu tej gorliwości w wierności Chrystusowi… wierności w pełnieniu miłości względem Boga i bliźnich”.

„Matka chciała być bardzo blisko człowieka najbardziej potrzebującego życzliwości, miłości. Odkryła zasadniczą tajemnicę autentycznej bliskości w stosunku do człowieka. Odkryć autentyczną obecność, autentyczną obecność przy człowieku, pełną, ludzką i chrześcijańską można tylko wtedy, kiedy człowiek zaprze się samego siebie i zdobędzie się na całkowity, bezinteresowny dar z siebie”.

Dochodzenie kanoniczne na szczeblu diecezjalnym zakończono 31 grudnia 1988 r., następnie akta procesu zostały złożone w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Dekret o heroiczności cnót Matki Teresy Kierocińskiej promulgowano w Watykanie 3 maja 2013 r. Odtąd przysługuje jej tytuł Czcigodnej Służebnicy Bożej. Teraz czekamy i modlimy się o znak z nieba, czyli o cud zdziałany za jej wstawiennictwem, który jest konieczny do decyzji o akcie beatyfikacji.

Zachęcamy serdecznie do modlitwy w różnych swoich potrzebach za jej wstawiennictwem Czcig. Sł. B. Matki Teresy, jak również o łaskę jej beatyfikacji.

Zamieszczamy zdjęcia archiwalne z tego wydarzenia. Foto własność Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Posted in Aktualności and tagged , , , , , .