Bielsk Podlaski

Tytuł: Matka Boża Miłosierdzia
Data założenia: 26.08.1988 r.

ul. Mickiewicza 61
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 883-346-175
e-mail: karmelbielsk@gmail.com