Kongres Terezjański pod hasłem: „Dziedzictwo ludzkości”
Ávila, 21-27 IX 2015 r.

Na zakończenie Roku Jubileuszowego 500.lecia urodzin św. Teresy od Jezusa, doktora Kościoła i reformatorki Karmelu, w Avila w dniach od 21-27 września 2015 r., w gmachu CITeS (Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista de Ávila) odbył się światowy Kongres terezjański pod hasłem: „Patrimonio de la Humanidad” (Dziedzictwo ludzkości). Organizatorem Kongresu był Zakon Karmelitów Bosych ze wspólnotą CITeS, przy współpracy Narodowej Komisji d.s. Jubileuszu 500-lecia Urodzin św. Teresy w Kastylii i Leone oraz pod patronatem kilku zaprzyjaźnionych fundacji (Fundación CITeS, Fundación V Centenario, JCyL, Casa Árabe). Należy zaznaczyć, że sekretarzem CITeS jest o. Jerzy Nawojowski OCD z prowincji krakowskiej.

Delegację z Polski stanowili: ks. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW w Warszawie i s. dr Sylwia Ciężkowska, salezjanka z Papieskiego Wydziału Nauk Wychowania „Auxilium” w Rzymie, i zarazem postulatorka generalna zgromadzenia sióstr salezjanek. Ona też niejednokrotnie służyła nam za tłumacza. W kongresie uczestniczyła także jedna siostra karmelitanka misjonarka s. Lidia Wrona CM z Krakowa oraz my, trzy siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus: m. Błażeja Teresa Stefańska, przełożona generalna, s. Konrada Zofia Dubel oraz s. Sofija Irena Ošmjanska z Rygi. Korzystałyśmy z gościny w progach klasztoru Wcielenia i wraz z Siostrami karmelitankami bosymi uczestniczyłyśmy codziennie w Eucharystii, w ich kościele.

Językiem kongresu, w przeważającej części był j. hiszpański (niektóre wykłady były także w j. angielskim, j. włoskim, i innych, z tłumaczeniem na j. angielski i hiszpański). Uczestnicy Kongresu pochodzili z kilku kontynentów i kilkudziesięciu krajów świata.

W dniu inauguracji Kongresu (21 IX) w CITeS, uczestników kongresu przywitał o. dr. Fco. Javier Sancho OCD, dyrektor Uniwersytetu Mistyki CITeS, ntomiast aktu inauguracji dokonał o. Saverio Cannistra OCD, Generał Zakonu oraz bp Avili – Jesús García Burillo. Wykład inauguracyjny na temat reformy literackiej św. Teresy od Jezusa wygłosił prof. Víctor García de la Concha, dyrektor Instytutu Servantesa i b. rektor Real Academia de la Lengua Espanola. Następnie, na podstawie słów św. Teresy: „Jamás dudé de su misericordia” (Nigdy nie wątpiłam w Jego miłosierdzie), wykład o doświadczeniu terezjańskim miłosierdzia i jego znaczeniu w dzisiejszym świecie, wygłosił mons. Silvio Báez Ortega, bp pomocn. diec. Managua. Godziny wieczorne poszczególnych dni kongresu wypełniał zazwyczaj program „Festival Inernacional de Música Mística y Teresiana” z udziałem m.in. Carmeli Martínez, Fernando Campillo, Fabioli Torrero, Susany Cordón.

W kolejnych dniach, do bardziej absorbujących tematów należy zaliczyć wystąpienie bpa Rowana Williamsa, bpa Cambridge i ex-Arcybiskupa Prymasa Kościoła Anglikańskiego, na temat: Teresa de Jesús: un pilar para el ecumenismo (Teresa od Jezusa filarem ekumenizmu) oraz referat wielkiego znawcy św. Teresy od Jezusa, teologa i biblisty o. Secundino Castro, który mówił na temat mistyki i fenomenów mistycznych św. Teresy: „La Experiencia trascendental de Santa Teresa”.

W niektóre dni w salach paralelnych odbywały się również wykłady i dyskusje panelowe. W cyklu tematów o wpływie św. Teresy od Jezusa na inne rodzaje duchowości w Kościele, we środę (23 IX), polska salezjanka, s. Sylwia Ciężkowska, mówiła o założycielce swojego zgromadzenia w prelekcji pt.: „María Mazzarello e Teresa di Ges”.

W dniu 23 września, razem z ks. prof. M. Tatarem, udałyśmy się z prywatną pielgrzymką do Segovii, by pomodlić się przy relikwiach św. Jana od Krzyża, gdzie uczestniczyliśmy także we Mszy św. odprawianej przez ks. Profesora oraz zwiedziliśmy klasztorny odgród i pustelnię św. Doktora Karmelu. Do osobliwości tego miasta należy także przepiękna gotycko-renesansowa katedra (zwana „Damą Katedr”) pw. Wniebowzięcia NMP i św. Fruktuoza oraz akwedukty z I w., jako relikt obecności rzymskiej na półwyspie iberyjskim.

We czwartek, 24 września, w godzinach popołudniowych, razem z padre Arturo (legionista Chrystusa, brat rodzony m. Carmen, przeoryszy klasztoru Wcielenia), udałyśmy się z prywatną pielgrzymką do sanktuarium maryjnego w Sonsoles, ok. 5 km od Avili. Jest to miejsce uświęcone przez wieki modlitwą Hiszpanów, zdobywców nowego lądu i współczesnych, które w swej młodości znała również św. M. Teresa. Szczególnie wzruszające było przywitanie z figurą Matki Bożej, które umożliwił nam ks. Kustosz tego sanktuarium. W drodze powrotnej dotarliśmy do tzw. Czterech kolumn, miejsca poza murami Avili, gdzie małą Teresę de Ahumada i jej brata Rodryga, zdążających do kraju Maurów na męczeństwo, spotkał ich wuj i zawrócił z drogi.

W dniu 24 i 25 września w godzinach przedpołudniowych można było wziąć udział we wspólnym zwiedzaniu starego miasta „Ávila Teresiana” z przewodnikiem – wolontariuszem z CITeS. Idąc od klasztoru Wcielenia w kierunku murów miasta „szlakiem Teresy”, mogliśmy zobaczyć m.in. Muzeum domu rodzinnego św. Teresy, (z zewn.) katedrę pw. Chrystusa Zbawiciela, kościół św. Jana Chrzciciela, gdzie 4 kwietnia 1515 r. była ochrzczona Teresa de Ahumada, kościół św. Józefa – pierwszą fundację reformy terezjańskiej. Siostra Sofija w tym czasie była zaangażowana w przygotowanie i realizację audycji do programu terezjańskiego w nowo powstałym w Hiszpanii radiu katolickim (na wzór polskiego Radia Maryja), gdzie w języku hiszpańskim dawała wywiad o wpływie św. Teresy od Jezusa na życie Założycieli naszego Zgromadzenia oraz na karmelitańskie powołanie samej siostry Sofiji pochodzącej z Łotwy. Miała też spotkanie z przedstawicielami młodzieży, która razem z Padre Arturo w przyszłym roku przybędzie do Krakowa na ŚDM.

W piątkowe przedpołudnie (25.IX.) w CITeS miał zaś miejsce bardzo wartościowy wykład o. Fco. Javier Sancho OCD, dyrektora Uniwersytetu Mistyki w Avila, pt.: Duchowość życia konsekrowanego Teresy od Jezusa. Głos ten inaugurował sesję z udziałem czterech prelegentów z różnych zakonów, którzy przedłożyli swoje opracowania na temat: „Teresa i wielkie charyzmaty życia konsekrowanego w Kościele”. Przemawiali kolejno: Dr. José García de Castro SJ – Ignacy z Loyoli i Teresa od Jesusa; José Luis Cancelo OSA – Augustyn i Teresa; Lázaro Sastre Varas OP – Domingo de Guzmán i Teresa od Jezusa; Victorino Terradillos Ortega OFM – Duchowość franciszkańska i Teresa.

W godzinach popołudniowych uczestniczyłyśmy w cyklu wykładów o aktualności myśli św. Teresy, prezentowanych przez przedstawicieli uczelni hiszpańskich i południowoamerykańskich, uniwersytetów w Barcelonie, Meksyku i Kolumbii. W tymże bloku tematów wysłuchaliśmy ekskluzywnego wykładu ks. prof. Marka Tatara z Warszawy, w języku angielskim, na temat: „Image of man in The Interior Castle Fortress of St. Teresa of Avila as a response to the contemporary anthropological crisis” (Obraz człowieka w „Zamku wewnętrznym” św. Teresy z Avila, jako odpowiedź na współczesny kryzys antropologiczny).

W dniu 26 września podczas porannej Mszy św. w kaplicy CITeS miała miejsce prezentacja i ceremonia konsekracji ikony Teresy od Jezusa, jako orantki, napisanej przez s. Teresę Benedyktę OCD (Paola Rigamonti) z jednego z włoskich karmeli. Ikona ta, w konkursie, zdobyła pierwszą nagrodę. W tymże dniu skorzystałyśmy także z pielgrzymki autokarowej z CITeS-u do Alba de Tormes, by uczcić relikwie św. Matki Teresy, zwiedzić muzea jej poświęcone oraz pierwszy w Hiszpanii kościół pw. św. Jana od Krzyża.

O godz. 18 uczestniczyłyśmy we Mszy św. dla osób konsekrowanych w kościele klasztoru Wcielenia, z okazji liturgicznego wspomnienia męczenników hiszpańskich, której przewodniczył bp Jesus Garcia Burillo, bp Avili. Wieczorem w gmachu Sali Kongresowej, wybudowanej z okazji wizyty św. papieża Jana Pawła II w Avili (1982), wraz z uczestnikami Kongresu terezjańskiego obejrzałyśmy ciekawy spektakl teatralny na temat czterech stopni modlitwy wewnętrznej św. Teresy.

Niedzielne przedpołudnie w CITeS było wypełnione słowem ważnych osobistości Kościoła hiszpańskiego. O godz. 10 miał miejsce wykład kard. Ricardo Blázquez, arcybiskupa Valladolid i przewodniczącego Konf. Ep. Hiszpanii, na temat: „Teresa de Jesús: Patrimonio Espiritual para el hombre de hoy”. Jako drugi zabrał głos abp Carlos Osoro, arcybiskup Madrytu, vice-przewodniczący Ep. Hiszpanii, na temat: „Teresa de Jesús, un rostro de la alegría del evangelio” (Teresa od Jezusa, twarzą radości Ewangelii). Aktu zamknięcia Kongresu Terezjańskiego, w imieniu Ojca Generała, dokonał o. Augustí Borrell OCD, wikariusz generalny, który przytoczył główne duchowe wyzwania przyszłości, jakie stoją przed Kościołem i Karmelem terezjańskim. Zwieńczeniem i dziękczynieniem za piękne i owocne dni Kongresu była uroczysta Eucharystia o godz. 13, której przewodniczył kard. Ricardo Blázquez.

W niedzielne popołudnie udałyśmy się na pożegnanie Avili, wędrując szlakiem wyznaczonym na jej murach, gdzie przy świetle zachodzącego słońca mogłyśmy podziwiać panoramę zabytkowego miasta św. Teresy oraz okolic.

Następnego dnia w godzinach przedpołudniowych wyjechałyśmy pociągiem z Avili i dotarłyśmy do Madrytu, skąd samolotem czekało nas 3, 5 godz. lotu do Warszawy.

Czas spędzony w Avili był dla nas prawdziwie czasem łaski i odczuwalnej obecności św. Matki Teresy od Jezusa, która nas gościła w swoim klasztorze Wcielenia, troszcząc się o każdy szczegół naszego życia. We wszystkich miejscach, które dane nam było nawiedzać i modlić się, miałyśmy świadomość przywileju i łaski, jaka nas spotkała i polecałyśmy św. Rodzicom Karmelu intencje wszystkich Sióstr zgromadzenia.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu!

s. M. Konrada od Serca Bożego Dzieciątka CSCIJ

KPICASA_GALLERY(KongresTerezjanskiPodHasEmDziedzictwoLudzkosci)

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Relacje and tagged , .