Kompleks budynków szkolnych w Gitega-Songa już ukończony

W dniu 14 października 2023 r., o godz. 10 rano, miałyśmy ogromną radość i przyjemność oddać do użytku czwarty budynek szkolny w Gitega-Songa w Burundi, w samym sercu Afryki.

Zebrane przed budynkiem dzieci, uroczyście ubrane i bijące w bębny oznajmiały początek ceremonii. Budynek szkolny był bogato i kolorowo ozdobiony różnymi flagami: maryjną, watykańską oraz Państwa Polskiego i Burundi. Siostry, goście, pracownicy i dzieci wzięli udział w błogosławieństwie pomieszczeń i uroczystej inauguracji. Mała grupa towarzyszyła celebransowi w całym domu podczas błogosławieństwa.

Budowa kompleksu szkolnego, na wzgórzu Gitega-Songa, jest najpiękniejszym świadectwem obecności i żywotności Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Ta inauguracja jest ważnym aktem, w którym siostry pracujące w szkole będą mogły żyć i pracować dla przyszłości dzieci burundyjskich z naszego regionu.

Posiadanie tego przywileju ma rzadkie znaczenie – „Boża miłość wlewa się w ludzkie serce i wylewa się z niego. Dobry Bóg czyni nasze serca wrażliwymi na ludzi, którzy potrzebują pomocy” – podkreśliła Matka Błażeja. Ten kompleks szkolny powstał dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli – sami możecie się o tym przekonać. Budynek powstał i dziś jest tu dla nas, a przede wszystkim dla przyszłości dzieci, by mogły zdobywać wiedzę konieczną dla ich rozwoju i rozwoju naszego kraju.

Cieszymy się, że obecni są tutaj nasi Dobroczyńcy i znamienici Goście, którzy wspierali nas i zachęcali na każdym etapie tego wielkiego projektu.

Pragniemy serdecznie podziękować:

  • Kancelarii Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, która sfinansowała ten projekt we współpracy z Misyjną Pomocą „Ad Gentes”.
  • Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus reprezentowanemu przez m. Błażeję Teresę Stefańską, przełożoną generalną.
  • Przedstawicielowi Arcybiskupa Gitegi ks. Méthode Ntahondereye, proboszczowi Katedry Chrystusa Króla w Mushasha w Gitega.
  • Siostrze Zygmuncie Zofii Kaszuba i s. Zuzannie Masłoń ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, odpowiedzialnym za budowę szkoły i nadzorowanie projektu
  • Przyjaciołom, którzy oddali swoje serce i duszę postępowi projektu, pozostając w cieniu.
  • Ojcu Protais Bivuzimana
  • Pani Agnieszce Sępoch-Ożyńskiej, architekt projektu z Polski i panu Serge Nshimirimana, wykonawcy projektu.
  • Całemu zespołowi murarzy i ich pomocnikom, oraz wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania szkoły
  • Dzieciom z przedszkola i szkoły podstawowej

Postrzegamy ten kompleks szkolny, który dziś otwieramy, jako symbol Bożej Opatrzności i troski o „maluczkich” tego świata. Ten budynek jest kolebką dla każdej osoby zaproszonej do rozwoju, więc bądźmy z niego dumni i dbajmy o niego. Wszystko na chwałę Dzieciątka Jezus.

s. Jacqueline Tshibangu

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Jubileusz misj, Misje, Relacje and tagged , .