Bractwo Dzieciątka Jezus w Sosnowcu

Bractwo zostało założone przy kaplicy pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Sosnowcu i uzyskało erekcję 30 lipca 1999 r., staraniem s. Teodory Jamróz, przełożonej domu. Wznowiło swoją działalność w styczniu 2013 r.. Obecnie jego animatorką jest s. Jeremia Cofała.

Każdego 25. dnia miesiąca odbywają się spotkania w kościele zakonnym na które składa się część formacyjna, nabożeństwo do Dzieciątka Jezus i agapa na salce. Uczęszcza kilkanaście dzieci z rodzicami.