Bractwo Dzieciątka Jezus w Markach

Bractwo zostało zainicjowane przez s. Elizabeth Borek w styczniu 2014 r. Swoje pierwsze spotkania rozpoczęło w składzie 5 członkiń ? dziewczynek z klas 3 Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty o godz. 15. w salce katechetycznej na zapleczu kościoła.

W programie formacyjnym celem jest poznanie życia Pana Jezusa na podstawie tajemnic Drogi Betlejemskiej. Spotkanie zaczynamy naszym hymnem ?Jezu najpiękniejsze Imię Twe?, potem rozważamy opis Ewangelii i kończymy modlitwą ?Westchnienia do Dzieciątka Jezus?. Przygotowujemy się do udziału w procesji rezurekcyjnej. Atmosfera jest miła i nie zrażamy się tym, że jest nas na początku kilka.