Bractwo Dzieciątka Jezus w Gorzycach

Bractwo powstało przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, zainicjowane w 1991 r. przez s. Imeldę Kwiatkowską, liczba członków bractwa wynosiła ok. 50 dzieci. Kolejnymi opiekunkami bractwa były: s. Bogumiła Jabrucka, s. Miłosława Stępień, s. Alina Zięba, s. Izajasza Kowalczyk, s. Antonella Buksa, s. Dominika Szeghyová, s. Emanuela Król.

Aktualnie prowadzi bractwo s. Nikoletta Szumacher. Dzieci spotykają się raz w tygodniu w sali szkoły podstawowej ucząc się czcić Boże Dzieciątko, poznają Jego życie rozważając Ewangelię.