Taneczna procesja

Karmelitanka Dzieciątka Jezus rozwija w sobie łaskę chrztu świętego, łaskę USYNOWIENIA, przyoblekania w Chrystusa.


Karmelitanka Dzieciątka Jezus obdarowana dziecięctwem Bożym, rozwija w sobie łaskę chrztu świętego, łaskę usynowienia, przyoblekania w Chrystusa. Wpatrując się w Jezusa ? Syna Bożego ? stara się naśladować Jego synowską relację do Boga Ojca od żłóbka aż po krzyż, aż po Eucharystię ? według wskazań swego Założyciela Sł. Bożego o. Anzelma Gądka OCD. Nasze Zgromadzenie powołane
w Karmelu i Kościele przypomina i zachęca wszystkich ochrzczonych do świadomego podejmowania współpracy z łaską chrzcielną
i wzrastania w niej.

Świadczymy, że pięknie jest być dzieckiem Bożym, że w duchowym dziecięctwie, MAŁEJ DRODZE, ukazanej przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus, Doktora Kościoła, ukryty jest sekret, ledwie zauważalny. Ufamy słowom Jezusa, które zapewniają wielkość, najwyższe szczyty!:

„Kto jest najmniejszy wśród was, ten jest wielki” Łk 9,48
„Kto się uniży jak dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim” Mt 18, 4

Chcemy zrozumieć i bardziej poznać tajemnicę dziecięctwa Bożego i naszego. Dlatego kierujemy wzrok na Małego Jezusa, aby się na Nim dłużej zatrzymać.Jezus mówi: „Kto się uniży jak dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim” Mt 18, 4 On jest naszym wzorem i mistrzem, i odkrywamy, że delikatnie sugeruje swoją Osobę – sam stał się dzieckiem, najświętszym, najlepszym dzieckiem do naśladowania. Jezus jest dzieckiem Boga przez całe swoje życie, pozostaje w tej postawie synowskiej, zawsze zależny od swego Ojca – „bądź wola Twoja ” – i uczy nas tej postawy.

Jezus podkreśla: „Kto jest najmniejszy wśród was, ten jest wielki” Łk 9,48
„Kto się uniży jak dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim” Mt 18, 4
Najwięcej uświęca proste spojrzenie na Osobę Zbawiciela i Jego przykład, więcej niż naukowe dowodzenia. Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Młodzieży 2014r. rozważając błogosławieństwo ewangeliczne o ubogich w duchu wspomniał o Patronce naszego Zgromadzenia: „Jak to dobrze potrafiła dostrzec święta Teresa od Dzieciątka Jezus, Pan Jezus w swoim wcieleniu ukazuje się jako żebrak, potrzebujący, poszukujący miłości”. On jest pokorny, ubogi, ufający i kochający, zawsze taki sam wobec Boga i człowieka, wobec każdego z nas. Dlatego uczestnicząc w życiu Jezusa i idąc za Jezusem staramy się do Niego upodobnić, przejmować Jego styl życia, a dziecięce postawy przenosić na płaszczyznę nadprzyrodzoną, w relację z Bogiem. Nasz O. Założyciel tak określa cnoty dziecięctwa:

POKORA jest spojrzeniem w prawdzie i prostocie,
UBÓSTWO ? wyciąganiem rąk,
UFNOŚĆ jest objęciem,
A MIŁOŚĆ – zanurzeniem całej istoty dziecka w osobę Ojca.

Te głębokie tajemnice wyrazimy na Lednicy w prostych gestach i modlitwach podczas tanecznej procesji dziecięctwa duchowego, zachęcając młodych do wkroczenia na MAŁĄ DROGĘ.