Lednica – co Karmel ma z tym wspólnego?

Poniższe fragmenty wypowiedzi Matki Teresy z Szóstych Mieszkań Zamku Wewnętrznego są zachętą do rozważania tajemnic życia Chrystusa Pana, a w kontekście trwającego Roku Dzieciątka Jezus w

Poniższe fragmenty wypowiedzi Matki Teresy z Szóstych Mieszkań Zamku Wewnętrznego są zachętą do rozważania tajemnic życia Chrystusa Pana, a w kontekście trwającego Roku Dzieciątka Jezus w naszym Zgromadzeniu, skupienia się w rozważaniach na Osobie Jezusa u źródeł i początku Jego rozwijającego się Człowieczeństwa.

Słowa Matki Teresy od Jezusa:

?Czymś niewłaściwym jest odseparowanie się w sposób zamierzony od całego naszego dobra i lekarstwa, jakim jest Najświętsze Człowieczeństwo naszego
Pana Jezusa Chrystusa.? 6M 7, 6

?Medytacją nazywam dłuższe wędrowanie myślą za pomocą rozumu w następujący sposób: zaczynamy od rozmyślania o tym darze, jaki Bóg nam uczynił, dając nam swojego jedynego Syna, i nie zatrzymujemy się na tym, ale przechodzimy dalej do tajemnic całego Jego chwalebnego życia; (?)
Dusza nie będzie miała racji, jeśli mówi, że nie zatrzymuje się myślą na tych tajemnicach i bardzo często nie nosi ich obecnych w sobie, zwłaszcza wtedy, gdy Kościół Katolicki uroczyście je celebruje? 6M 7, 11

?Nikt mnie nie przekona, że oderwanie się od tajemnic Jezusa Chrystusa wyjdzie na dobre. Albowiem (?) koniecznie jest, abyśmy wpatrywali się w nasz wzór, Chrystusa. Dobry Jezus jest zbyt dobrym towarzystwem na tej drodze, abyśmy miały oderwać się od Jego towarzystwa i Jego Najświętszej Matki.? 6M 7, 12-13

?Mówię wam, córki, że uznaję to oderwanie się od Człowieczeństwa Jezusa za niebezpieczną drogę, i demon może w ten sposób doprowadzić do utraty nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu.? 6M 7, 14