Jubileusz 50-lecia posługi misyjnej sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Burudni

Dzień jubileuszowych obchodów 50-lecia pracy misyjnej Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Burundi – Gitega, 30 września 2023 r., rozpoczął się pięknym wschodem słońca, które towarzyszyło naszej wspólnocie podczas odmawiania Jutrzni i innych modlitw.

O godz. 10. rozpoczęliśmy Mszę świętą, poprzedzoną uroczystą procesją z plebani do kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Augustyna w Bikinga-Songa, której przewodniczył arcybiskup z Gitegi Bonaventure Nahimana, koncelebrowało 17 księży – wśród nich o. Jean Bosco Cishahayo, wikariusz delegatury w Burundi i Rwanda oraz kilku ojców karmelitów reprezentujących wspólnoty z Musongati, Gitega i Bujumbura; w asyście liturgicznej uczestniczyło 2 diakonów i kilku braci karmelitów; licznie przybyły zaprzyjaźnione siostry zakonne z różnych zgromadzeń, między innymi były obecne nasze polskie siostry Kanoniczki Ducha Świętego. Wielką dla nas radością, była obecność wśród gości, bardzo dużej liczby ubogich podopiecznych sióstr, uczestniczyli zarówno we Mszy św., jak i na uroczystym posiłku.

W czasie Liturgii, według zwyczajów afrykańskich, wykonywano tańce liturgiczne. Podczas homilii, Ksiądz Biskup wyraził wdzięczność siostrom, że miały odwagę pójść do miejsca gdzie nie było nic, a patrząc dzisiaj jest to miejsce bardzo rozwinięte – funkcjonuje prężnie szpital, szkoła, siostry pomagają w kościele, w pracy katechetycznej i wśród biednych. Ksiądz Biskup bardzo dziękował siostrom za przybliżenie tutejszym ludziom pięknej duchowości Bożego dziecięctwa, która wyraża się w prostocie życia, otwartości dla drugiego człowieka, zaufaniu i oddawaniu życiowych sytuacji w ręce Dobrego Boga. To świadectwo życia sióstr, ich przykład natchnął serca młodych dziewcząt z Burundi, by pójść za głosem Pana Boga, wstępując do wspólnoty Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus i pragnąc żyć duchowością Bożego dziecięctwa za wzorem św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Dalszy ciąg uroczystości odbył się w przygotowanych salach w naszym przedszkolu, gdzie zostali zaproszeni wszyscy goście: kapłani, siostry zakonne, pracownicy i nasi biedni. Większość ubogich, podopiecznych sióstr, po raz pierwszy była zaproszona osobiście na takie uroczystości, byli bardzo wzruszeni, że dostali zaproszenie, dlatego też na różne sposoby wyrażali swoją wdzięczność. Trzeba również zaznaczyć, że nasze siostry bardzo pięknie przygotowały całą uroczystość, a szczególnie Liturgię ubogaconą śpiewem chóru.

Podczas poczęstunku, m. Błażeja Stefańska, przełożona gen., w swoim przemówieniu w języku francuskim, wyraziła wdzięczność naszym Założycielom za dar charyzmatu oraz przełożonym zgromadzenia, które rozeznały i miały odwagę wysłać siostry do najbiedniejszego miejsca Burundi. Owocem zaufania Panu Bogu i pracy naszych sióstr misjonarek Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus jest mocno zakorzenione na ziemi Afrykańskiej, gdzie obecnie mamy 55 sióstr Afrykanek – profesek, a niektóre z nich wyjeżdżają na misje w inne miejsca Afryki. Oprócz m. Błażei, we wspólnym jubileuszowym świętowaniu uczestniczyły dwie siostry misjonarki przybyłe z Polski – s. Zygmunta Kaszuba i s. Felicjana Topolewska. Cały świąteczny dzień, pod czujnym spojrzeniem Dzieciątka Jezus, przebiegł nam w atmosferze dziękczynienia za dar naszego Zgromadzenia w Afryce. Myślami i sercem byłyśmy również z siostrami, które tworzyły i dalej kontynuują działalność misyjną, a które nie mogły być obecne wśród nas – z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy nasze siostry z Polski, Kamerunu i Rwandy. Również w tym dniu chciałybyśmy podziękować naszym zmarłym Siostrom które tworzyły naszą afrykańską, historie a które już Pan powołał do siebie.

Naszą modlitwą i wdzięcznością otaczamy również wszystkich Dobroczyńców i Przyjaciół naszych misji, którzy pomogli nam rozwinąć te wszystkie piękne dzieła.

Trwając jeszcze w jubileuszowej radości jesteśmy wdzięczne Panu Bogu za dar naszej Rodziny Zakonnej, która połączyła Polskę i Afrykę. Prosimy wciąż o modlitwę, aby rozpoczęte dzieło na naszej ziemi mogło wydać jeszcze obfitszy plon na chwałę Bożą. A my, krocząc dalej drogą duchowego dziecięctwa, wyznaczoną przez Naszych Założycieli, byśmy już teraz mogły przygotowywać się do pięknego Jubileuszu 100-lecia pobytu sióstr w Afryce.

Z siostrzanym uściskiem i pozdrowieniami od wszystkich sióstr w Burundi –

s. Jacqueline i s. Felicjana

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Jubileusz misj, Misje, Relacje and tagged , .