Życzenia

„Mamy zawsze Boże Narodzenie, bliższe niż w Betlejem, serdeczniejsze niż w szopce – codziennie Słowo ciałem się staje i zamieszkuje między nami i w nas. Adorujmy, dziękujmy w duszy naszej Bogu, który nie tylko jest w nas, ale i żywi nas Sobą.”

Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę internetową oraz Waszym Rodzinom, pragniemy życzyć, by Najświętsze Dziecię Jezus wypełniło Wasze serca swą realną obecnością, pokojem, radością, pragnieniem spełnienia woli Ojca i powierzeniem się dłoniom Maryi.
Niech Jego błogosławieństwo ogarnie Was w całej pełni!

Adorując Wcielone Słowo polecamy Was w modlitwie i serdecznie pozdrawiamy ?

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus

Posted in Aktualności and tagged , .