Słowo podziękowania Naszej Matki Błażei Stefańskiej na uroczystości Pierwszej Profesji sióstr Afrykanek

15 października 2016, dom nowicjatu w Gitega, Burundi.

(wygłoszone w języku francuskim)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Uczestniczymy dzisiaj w wydarzeniu, które jest bardzo ważne w historii miłości Boga do naszych sióstr: Emilienne, Yvonne i Josepha. Bóg dał im życie i powołał każdą z nich po imieniu, by stały się jego dziećmi przez chrzest święty. Następnie Pan Bóg dał każdej wzrastać w wierze i usłyszeć Jego głos, który wzywał je do życia zakonnego. Dając tym siostrom powołanie do Karmelu Dzieciątka Jezus, Pan Bóg zaprasza je, aby dążyły do Niego drogą dziecięctwa duchowego. Dzisiaj weszły zdecydowanie na tę drogę i oddają się Jemu.

Módlmy się, aby były zawsze szczęśliwe z tego, że należą do Pana Boga w Jego Synu, Jezusie, który dla nas stał się Dzieckiem. A ponieważ przeżywamy Święty Rok Miłosierdzia, prośmy dla nich, ale także dla każdego z nas, o taką bezgraniczną ufność w Boże Miłosierdzie, byśmy się stali ?Miłosierni, tak jak Ojciec?. Dzisiaj obchodzimy święto św. Teresy, wielkiej Reformatorki Karmelu. Niech jej płomienna miłość do Jezusa, jej duch modlitwy, jej troska o zbawienie dusz, zawsze Was ożywiają, Drogie Siostry. Przypominajcie nam, poprzez Wasze życie Jemu oddane, że ?Bóg sam wystarczy?!

Kieruje serdeczne pozdrowienia z wyrazami szacunku dla Pasterza diecezji Gitega, Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Simon Ntamwana. Dziękuje za przewodniczenie tej celebracji Pierwszej Profesji naszych sióstr. Dziękuję za obecność Ekscelencji i za wsparcie.

Pozdrawiam wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane, tutaj obecne. Dziękuję za Wasze świadectwo i za Waszą modlitwę. Na drodze życia konsekrowanego potrzebujemy tego wzajemnego wspierania się poprzez modlitwę i naszą przyjaźń.

W szczególny sposób zwracam się do Was, Drodzy Rodzice i najbliżsi krewni naszych sióstr. To Wy, otrzymaliście je od Pana Boga i to Wy zgodziliście się, by Jemu je oddać. Pozwoliliście Waszym dzieciom opuścić Wasz dom rodzinny i przyłączyć się do naszej rodziny zakonnej. Dziękujemy Wam za to.

Dziękuję także Siostrom naszego Zgromadzenia, które od ponad czterdziestu lat pracują na tej ziemi, pełne wiary i miłości. Dziękuję wikarii misyjnej s. Salezji, która odpowiada za wszystkie nasze misyjne domy. Dziękuję s. Jacqueline, która jest mistrzynią nowicjatu i na której spoczywa odpowiedzialność za początkową formację naszych sióstr. Każdej z Sióstr dziękuję, za wierność Panu, za świadectwo waszej wiary. Patrząc na was wszystkie, Drogie Siostry, widzę, że nasze Zgromadzenie w Afryce rozwija się i chciałabym, żeby ciągle wzrastało i pracowało na chwale Bożego Dzieciatka, aby Jego Królestwo Pokoju się spełniło na tej ziemi w Burundi.

Dziękuję Wam wszystkim, którzy uczestniczyliście w tej celebracji. Dziękuję chórowi za piękną oprawę Liturgii. Niech Pan Bóg da nam swą radość, ponieważ On jest źródłem radości. Jesteśmy ochrzczeni, należymy do tej samej rodziny dzieci Bożych. Nasze różnice są mniej ważne – to wiara nas łączy, to Boża Miłość nas przemienia. Niech Jego Miłosierdzie objawi się w pełni w każdym z nas. Niech rozwój Bożego Królestwa będzie naszą wspólną troską i niech nasze życie buduje się na Ewangelii Jezusa. Matko Boża, Królowo i Ozdobo Karmelu, św. Józefie, św. Tereso od Jezusa, wszyscy Święci Karmelu i wszyscy nasi święci Patronowie, módlcie się za nami.

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Misje, Relacje and tagged .