Bractwo Dzieciątka Jezus w Przysietnicy


Bractwo zostało zainicjowane w Parafii św. Jana Chrzciciela w Przysietnicy, gdzie katechizują siostry z Barcic, przez s. Bogumiłę Jabrucką w 1991 r. Następnie prowadziły grupę bracką: s. Matea Jałocha, s. Nikoletta Szumacher, s. Miłosława Stępień, s. Rachela Rospondek, s. Edytka, s. Beatris Czuryszkiewicz, aktualnie jego animatorką jest s. Anna Maria Kmieć.

Dzięki staraniom s. Miłosławy Stępień bractwo zostało erygowane 7 kwietnia 2002 r. Liczyło wówczas 90-ciu członków, głównie dzieci, zapisywali się także dorośli. Na prośbę ks. bpa Wiktora Skworca dzieci z bractwa podjęły także modlitwę za misjonarzy, których imiona wylosowały.

Raz w miesiącu dzieci spotykają się na Mszy świętej poprzedzonej procesją z figurką Dzieciątka Jezus do kościoła. W kościele na ten dzień przygotowuje się specjalny tronik dla Dzieciątka. Członkowie bractwa biorą udział w Liturgii Słowa. Po Mszy świętej, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem czytane są prośby i podziękowania do Dzieciątka Jezus, odmawiane modlitwy lub Koronka… W nabożeństwach do Dzieciątka Jezus bierze udział bardzo duża liczba wiernych.

Członkowie bractwa wraz z siostrą podejmują różne ciekawe inicjatywy np. przygotowują Jasełka, przedstawienia religijne dla rodziców i dziadków, a także dzielą się miłością Dzieciątka Jezus poprzez uczynki miłości bliźniego: odwiedzanie chorych, pomoc ubogim.

Dzieci z bractwa odbyły dwie pielgrzymki: do Sanktuarium Praskiego Dzieciątka Jezus oraz do polskiego Sanktuarium Dzieciątka w Jodłowej.