Bractwo Dzieciątka Jezus w Kroczycach

Bractwo Dzieciątka Jezus w Parafii św. Jacka i św. Marii Magdaleny w Kroczycach zostało erygowane 30 lipca 1999 r. przy kaplicy sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus. Od tamtego czasu wspólnota przeżywała różne dzieje. Na jakiś czas nawet zaprzestała swej działalności. W 2005 r. Bractwo na nowo zaczęło istnieć.

Obecnie spotkania mają miejsce raz w tygodniu (w sobotę) w salce parafialnej. Przychodzi na nie około piętnastu osób, głównie dzieci ze szkoły podstawowej. Dość często uczestnicy Bractwa odwiedzają też klasztor sióstr. Małą tradycją stały się m. in. comiesięczne spotkania „przy kakao”.

Każde spotkanie rozpoczyna się Koronką do Dzieciątka Jezus. Po niej następuje katecheza. Dzieci poznają wydarzenia z życia Dzieciątka Jezus i miejsca Jego kultu, życiorysy świętych, zgłębiają tajemnice Eucharystii i roku liturgicznego. Nie brakuje też zabaw, smakołyków i wspólnych wypraw.

Dzieci należące do Bractwa stanowią prężną i radosną grupę. Aktywnie włączają się w życie parafialne (rekolekcje, kiermasze, kolędnicy misyjni, przedstawienia), zawsze można na nie liczyć! Niemal wszystkie należą też do scholi. Większość dzieci bierze udział w „Wakacjach z Bogiem” organizowanych przez siostry karmelitanki.

W każdą niedzielę przypadającą 25-go lub po 25-tym dniu miesiąca dzieci przygotowują uroczystą oprawę liturgiczną Mszy św. Przed Eucharystią zapraszają całą wspólnotę parafialną do modlitwy Koronką do Dzieciątka Jezus.

Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez wielkiego wsparcia rodziców. Troszczą się nie tylko, aby pociechy dotarły na spotkania. Aktywnie uczestniczą we wszelkich przygotowaniach, zdobywają materiały, stroje, rekwizyty, wspierają swoją pracą, odremontowali salkę. Za to serdecznie im dziękujemy.

„Boskie Dzieciątko Jezus,  błogosław nam, uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą i w Twym Bożym dziecięctwie daj żyć i umierać”.