Błogosławieństwo Apostolskie i Dekret Penitencjarii Apostolskiej udzielający odpustów jubileuszowych.

Tłumaczenie Dekretu Penitencjarii Apostolskiej. Rzym, 22 X 2020.
Tłum. z j. łac. ks. prof. Janusz Lewandowicz

pobierz Dekret w wersji pdf
pobierz TŁUMACZENIE w pdf

Penitencjaria Apostolska
Prot. N. 1621/19/I

D E K R E T

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, dla pogłębienia świętości wiernych i dla zbawienia dusz, na mocy specjalnych uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka, w odpowiedzi na uprzejme prośby przedłożone w ostatnim czasie przez Czcigodną Matkę Teresę Stefańską, Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, z siedzibą w Markach, w diecezji warszawsko-praskiej, z okazji setnej rocznicy tegoż Zgromadzenia, udziela łaskawie ze skarbca Kościoła odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedzi sakramentalnej, Komunii Świętej oraz modlitwy według intencji Ojca Świętego), który mogą uzyskać Siostry oraz wszyscy wierni ożywieni duchem pokuty i miłości miłosiernej, od dnia 29 listopada 2020 r. aż do dnia 2 lutego roku 2022. Odpust ten mogą ofiarować również jako wstawiennictwo w intencji dusz czyśćcowych. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie w formie pielgrzymki domu macierzystego lub jakiegokolwiek miejsca poświęconego, a należącego do wspomnianego zgromadzenia, oraz wzięcie tam udziału w specjalnych obchodach jubileuszowych, zgodnie z prośbą wyrażoną w przedłożonym piśmie, pobożne uczestnictwo albo przynajmniej oddanie się przez odpowiedni czas pobożnemu rozmyślaniu, zakończonemu odmówieniem Modlitwy Pańskiej, wyznania wiary oraz przywołaniem Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, mogą również uzyskać odpust zupełny, powziąwszy pragnienie wyrzeczenia się wszelkiego grzechu oraz wypełnienia, jak to wcześniej zaznaczono, trzech zwykłych warunków, o ile łączyli się duchowo z obchodami jubileuszowymi i złożyli w ofierze miłosiernemu Bogu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności osobistego życia.

Aby zaś dostęp do łaski Bożej otrzymywanej za pośrednictwem władzy kluczy Kościoła mógł być łatwiejszy ze względu na pasterską miłość, Penitencjaria zwraca się z gorącą prośbą, aby kapłani posiadający stosowne uprawnienia do słuchania spowiedzi ochoczo i wielkodusznie oddawali się posłudze w sakramencie pojednania.

Niniejszy dekret obowiązuje na czas jubileuszu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.
[Obowiązuje] Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
[Dan] w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 22 października, w dniu liturgicznego wspomnienia świętego Jana Pawła II, w roku od Wcielenia Pańskiego 2020.

Maurus kard. Piacenza
Penitencjariusz Większy

Ks. Prałat Krzysztof Nykiel
Regens

Posted in Aktualności, Jubileusz and tagged , , , .