CZUWANIE MODLITEWNE Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus na Jasnej Górze, 22/23 listopada 2019 r.

Z 22 na 23 listopada br. Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus podjęło modlitewne czuwanie u stóp Jezusa Eucharystycznego i u tronu Jasnogórskiej Matki Królowej Polski. Czuwanie miało charakter duchowego przygotowania do zbliżającego się jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia. Siostry zgromadzone na Jasnej Górze oraz łączące się duchowo we wszystkich wspólnotach, w Polsce i za granicą, podjęły modlitwę w duchu pokuty i ekspiacji, przeproszenia, przebaczenia i pojednania.

Czuwanie rozpoczęły o godz. 20.00, rozważaniem bolesnych tajemnic różańca. Teksty rozważań zaczerpnięte zostały z pism sł. B. o. Anzelma Gądka, Założyciela Zgromadzenia. (Tajemnice bolesne – pdf)

Następnie o godz. 21.00 uczestniczyły, wraz z wszystkimi wiernymi, w Apelu Jasnogórskim. Po apelu, m. Błażeja Stefańska, przełożona generalna, w słowach wstępu wprowadziła nas w atmosferę i tematykę modlitewnego czuwania. (Wprowadzenie – pdf)

Modlitewnemu czuwaniu przewodniczył ks. bp Józef Szamocki, który o godz. 22.00 wygłosił do sióstr konferencję, poruszając temat: przeproszenia, przebaczenia i pojednania. (Pobierz konferencję)

O godz. 23.30 ks. Biskup odprawił Mszę święta w intencji Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, oraz wygłosił homilię nawiązując do Słowa Bożego z Pierwszej Księgi Machabejskiej (1 Mch 4, 36-37. 52-59) o odbudowie i poświęceniu ołtarza, oraz z Ewangelii św. Łukasza (Łk 19, 45-48) opisującej wypędzenie przekupniów ze świątyni. Ksiądz Biskup zaznaczył, że my też dzisiaj świętujemy powrót do korzeni wspólnoty, ale także i do korzeni swojej konsekracji, i tak jak faryzeusze zaczynamy od oczyszczenia i poświęcenia na nowo świątyni, jaką jest nasze ciało. (…) Dla faryzeuszy było to wezwanie, by prawdę o Bogu jedynym, przybliżyć w warunkach dominacji helleńskiej kultury, bardzo pogańskiej. Dla sióstr zaś, jest ten dzień wielkim wezwaniem, jakie postawiłyście sobie, o co Boga prosicie. ? Będziecie prosić Boga o miłość, by prawdy o Bożym miłosierdziu głosić w tajemnicy charyzmatu Zgromadzenia, w świecie, który także z coraz większą siłą odrzuca Boga, zwłaszcza w przestrzeni publicznej.

Pobierz homilię: pdf, audio)

Podczas Mszy św. śpiew animował chór sióstr z trzech prowincji Zgromadzenia pod dyr. s. Natany Szaro. Po Mszy świętej, siostry trwały na modlitwie, adorując w ciszy Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie, przy Sercu Matki Jasnogórskiej.

O godz. 1.30 odprawiły nabożeństwo Drogi Betlejemskiej. Rozważania zostały opracowane na podstawie tekstów z Pisma św., konstytucji Zgromadzenia, pism Założycieli i świętych Karmelu. Droga dziecięctwa ? to droga do świętości i realizacji powołania, podejmowana przez siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus, droga ta wymaga nieustannego nawracania się. Rozważając tajemnice życia dziecięcego Syna Bożego, siostry podjęły refleksję na ile w swoim życiu praktykują cnoty dziecięctwa na wzór Jezusa, jak wypełniają własne powołanie, jakie są ich relacje z Panem Bogiem, jak wypełniają złożone Bogu śluby, jak wygląda ich życie wspólnotowe i praktyka miłości siostrzanej, jak spełniają misję apostolską Zgromadzenia według charyzmatu Bożego dziecięctwa. (Droga Betlejemska – pdf)

O godz. 3.30 ? odmówiły Psalm pokutny : Zmiłuj się, nade mną, Boże, w swojej łaskawości… oraz modlitwę do Dzieciątka Jezus : O, Boskie Dziecię pragniemy…, autorstwa sł. B. o. Anzelma Gądka, Założyciela Zgromadzenia.

O godz. 3.50 siostry odśpiewały Jutrznię. Po czym nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i zakończenie adoracji. Na koniec czuwania, siostry zawierzyły Matce Bożej siebie, swoje powołanie oraz całe Zgromadzenie, jego rozwój i wypełnienie misji w Kościele, słowami Aktu oddania:

Maryjo, Królowo Karmelu, Najmilsza Matko Słowa Wcielonego! Zgromadzenie nasze, Karmel Dzieciątka Jezus, z radością oddaje się Tobie w macierzyńską niewolę miłości, zawierza Ci swoje istnienie i rozwój ku chwale nade wszystko umiłowanego Boga. Ukryj je głęboko w Swym Niepokalanym Sercu!…

Relacja: s. Imelda Kwiatkowska
Foto: s. Teofana Ostasiewicz

Posted in Aktualności, formacja, Relacje and tagged , , , , .