Formacja

Powołanie na drogę rad ewangelicznych rodzi się z wewnętrznego spotkania z miłością Chrystusa.
Spotkanie z tą miłością staje się czymś na wskroś osobistym.
Wezwanie Boga odwołuje się zawsze do ludzkiej wolności.
Chrystus mówi: "Jeśli chcesz..."

- św. Jan Paweł II

Odpowiedzią na miłość jest podjęcie drogi ku zjednoczeniu z Nim. Ten proces, rozłożony w czasie, nazywamy formacją. Ponieważ głównym celem formacji do życia zakonnego jest "zanurzenie w Bożym doświadczeniu". Przechodzi ona poszczególne etapy, ale tu na ziemi nigdy się nie kończy.

Formacja w naszym Zgromadzeniu dokonuje się w kilku etapach :

Aspirat ⇒ PostulatNowicjat ⇒  Juniorat ⇒ Formacja stała