Katecheza

Po II wojnie światowej (od 1945 r.), siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus podjęły pracę katechetyczną. 

W 1965 roku utworzono w Sosnowcu Ośrodek Katechetyczny dla Zgromadzenia, którym kierowała s. Teodozja od Słowa Wcielonego (Stefania Mączka), zaś w grudniu 1972 roku w Sosnowcu powstało 7-osobowe Kółko katechetyczne, które miało na celu czuwać nad pracą katechetyczną w całym Zgromadzeniu.

Katechizacja jest po dziś dzień jedną z głównych form apostolstwa naszych sióstr wśród dzieci i młodzieży. Siostry katechetki przygotowują dzieci do godnego przyjęcia sakramentów świętych: Pokuty, I Komunii Świętej, Bierzmowania, prowadza grupy modlitewne, organizują jasełka, spotkania formacyjne, włączają się w życie parafii.