Lednica – koronka do Dzieciątka Jezus

Ubogacona Słowem Bożym oraz modlitwą uwielbienia, dziękczynienia i prośby KORONKA DO DZIECIĄTKA JEZUS na wzór opracowania s. Małgorzaty od Najświętszego Sakramentu, karmelitanki bosej z Beaune (1619-1648).

Proponujemy ubogaconą Słowem Bożym oraz modlitwą uwielbienia, dziękczynienia i prośby KORONKĘ DO DZIECIĄTKA JEZUS na wzór opracowania s. Małgorzaty od Najświętszego Sakramentu, karmelitanki bosej z Beaune (1619-1648). Na Polach Lednickich będą mogły ją otrzymać te osoby, które zainteresują się duchem dziecięctwa Bożego i naszym charyzmatem.

KORONKA DO DZIECIĄTKA JEZUS

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Trójco Przenajświętsza,
ofiaruję Ci wszelkie uwielbienia Serca Dzieciątka Jezus.

Ojcze nasz?
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami.

Trójco Przenajświętsza,
ofiaruję Ci cuda zdziałane w Sercu Najświętszej Dziewicy, które uczyniły Ją Matką Boga i Kościoła.

Ojcze nasz? A Słowo?

Trójco Przenajświętsza,
dziękuję Ci za łaski, jakimi został obdarzony św. Józef, ze względu na Jezusa i Maryję.

Ojcze nasz? A Słowo?

1. Zwiastowanie NMP

?Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię? Łk 1, 35.
Uwielbiam Cię, Ojcze za dar Wcielenia i Twą błogosławioną córkę Maryję,
proszę, daj mi Jej otwartość na Twoje dzieło zbawienia.
Zdrowaś Maryjo? A Słowo?

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

?Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy? Łk 1, 46.
Synu Boży, uniżyłeś się przede mną, aby prosić o moją miłość,
wylej swego Ducha na moje zranione serce.

3. Oczekiwanie narodzenia

?Józefie nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło? Mt 1, 20.
Przedwieczne Słowo Ojca, uwielbiam Cię, że zechciałeś ukryć się w łonie Niepokalanej, pragnę z całego serca wierzyć w Twoją zbawczą moc.

4. Narodzenie Dzieciątka Jezus

?Maryja porodziła swego Pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie? Łk 2, 7.
Dziękuję Ci, Boskie Dzieciątko za Twój pierwszy dziecięcy płacz,
pragnę łączyć wszystkie moje łzy z Twoimi.

5. Nadanie Najświętszego Imienia Jezus

?I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni? Dz 4, 12
Ukochane Dzieciątko, uwielbiam Cię w twoim Imieniu, bo dzięki niemu wiem,
że Bóg zbawia od grzesznych myśli, słów i czynów.

6. Pokłon trzech Mędrców

?Przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą? Ap 15, 4
Królu mej duszy, pragnę z szacunkiem oddawać Tobie każdy mój pokłon,
ufać bez zastrzeżeń i żyć radością Ewangelii.

7. Ofiarowanie Dzieciątka

?Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu.? Łk 2, 23
Uwielbiam Cię, Dzieciątko Jezus ofiarowane w Jerozolimskiej Świątyni i ofiarujące się za mnie codziennie. Ty stajesz się Sługą dla mnie podczas każdej Mszy Świętej.

8. Nocna ucieczka do Egiptu

?Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić? Mt 2, 13
Panie, błagam, odnów mojego ducha, nie chcę stać się Herodem, widzieć w Tobie zagrożenie, strach i alienację. Jezu, Ty jesteś samą Miłością!

9. Pobyt św. Rodziny w Egipcie

?Pozostań tam, aż ci powiem? Mt 2, 13
Ukochane Dzieciątko, dziękuję, że jednoczysz się z trudnościami wszystkich,
którzy muszą żyć w cudzej ziemi.

10. Powrót do Nazaretu

?Józef wziął Dziecię i Jego Matkę, i wrócił do ziemi Izraela? Mt 2, 21
Dziękuję Boskie Dziecię za przykład świętego Józefa i jego wierność Bożym natchnieniom. Przez jego wstawiennictwo wyprowadź mnie z mojego ukrycia, własnej niewoli i prowadź ku pełni wolności.

11. Ukryte życie w Nazarecie

?Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu? Łk 2, 19.
Dziękuję Ci, Jezu za ?tak? Niepokalanej, za jej pokorne zwycięstwo nad Złym, proszę oczyść mój umysł, serce i oczy, aby Jej spojrzeniem widzieć w Tobie mojego Pana.

12. Odnalezienie w świątyni

?Wiemy, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego? 1 J 5,20
Boże, uwielbiam Cię, bo pozwalasz się znaleźć, pragnę każdego dnia bardziej Ciebie poznać i więcej pokochać. Amen.