Z Imielina do Sosnowca

We wrześniu 2018r. zorganizowałyśmy pielgrzymkę autokarową z Imielina do Muzeum Domu Macierzystego w Sosnowcu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Wzięło w niej udział ok. 40 uczestników, a wśród nich cała nasza 4-osobowa wspólnota zakonna. Pobyt rozpoczął się uczestnictwem we mszy świętej sprawowanej przez księdza proboszcza Eugeniusza Murę w kościele w pobliżu sarkofagu Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej. Następnie zostaliśmy podzieleni przez s. Nullę Płaczek na dwie grupy, które kolejno s.Nulla oprowadziła po muzeum. Omawiając poszczególne eksponaty siostra z wielkim zapałem przybliżyła postać Matki Teresy Kierocińskiej oraz historię naszego Zgromadzenia. Ku naszej radości na jednym z archiwalnych zdjęć rozpoznałyśmy naszą siostrę Teodorę Jamróz sprzed 60 laty. Na koniec zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki wrócili do Imielina bardzo zadowoleni wyrażając wdzięczność nie tylko nam – organizatorkom, ale również wpisując się licznie do sosnowieckiej Księgi Pamiątkowej. Wielu z nich powierzyło swoje osobiste intencje naszej Czcigodnej Założycielce.

Zobacz zdjęcia z muzeum...