Czeladź

DANE KONTAKTOWE:

ul. Reymonta 44
41-250 Czeladź
tel.: (32) 265 17 50
e-mail: kdzj.czeladz@onet.pl
BANK PKO: 55 1050 1269 1000 0022 0271 7589

W Czeladzi posługujemy już od ponad 50 lat. Obecnie przy naszym klasztorze prowadzimy świetlicę dla dzieci. Ponadto Siostry katechizują w szkołach, pracują w zakrystii parafialnej, a także w szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach. Są także w naszej wspólnocie starsze siostry, które apostołują swoją modlitwą i cierpieniem.

Dziękujemy Wszystkim naszym ofiarodawcom!