Dzień skupienia (Sosnowiec) ZAPRASZAMY!

ZAPRASZAMY DO KARMELU

(15 grudnia 2018 r.)

aby wsłuchać się w Słowo Żywego Boga
aby zakosztować słodyczy Jego Obecności
aby pozwolić Jego Miłości objąć płomieniem nasze serca
i nieść ten płomień dalej - do naszych Braci i Sióstr

Temat: Owoce Ducha Świętego - CIERPLIWOŚĆ 

Św. Teresa od Jezusa mówiła:

"Cierpliwość osiąga wszystko. Temu, kto ma Boga, nie brakuje niczego. "

A jak jest u nas z cierpliwością:

- wobec innych

- wobec siebie samego

- wobec Boga, który jest Inny niż my i być może nieraz niezrozumiały w swoim działaniu?

Plan dnia skupienia:
9.30 - konferencja 1
10.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
okazja do sakramentu pokuty i pojednania
czas na medytację Słowa Bożego
13.30 - obiad
14.45 - przygotowanie liturgiczne
15.00 - Eucharystia
16.15 - konferencja 2
dzielenie się doświadczeniem wiary i modlitwy

Prowadzący - Duch Święty
Posługujący - ks. Andrzej Cieślik, s. Fidelis Miazga, s. Makaria Wrona

Uwaga!
Zapraszamy nie tylko młodzież, ale każdego, kto pragnie spotkać się z Bogiem...

Konieczne jest wcześniejsze (do 12 grudnia 2018) zgłoszenie na adres fidelis.kdzj@gmail.com

Oczekujemy Was z radością
s. Fidelis i s. Makaria

Karmelitanki Dzieciątka Jezus

Ul. Matki Teresy Kierocińskiej 25
Sosnowiec, Osiedle Piastów

 


Posted in Aktualności, Sosnowiec.