Bóg łagodnego powiewu… (Imbramowice, wrzesień 2018)

„Bóg łagodnego powiewu” – pod takim hasłem w dniach 28-30 września 2018 r. odbyły się w Imbramowicach rekolekcje organizowane przez siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Uczestniczyło w nich kilkanaście osób z różnych stron Polski. Był to czas SŁUCHANIA PANA w Słowie Bożym, Eucharystii, sakramencie Pojednania, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz przez osoby posługujące i wspólnotę rekolekcyjną.

Konferencje o działaniu Ducha Świętego w życiu osobistym człowieka oraz o Jego darach i charyzmatach udzielanym we wspólnotach i dla wspólnoty wygłosił ks. Andrzej Cieślik. Z kolei s. Fidelis Miazga CSCIJ przekazała uczestnikom słowa wprowadzenia dotyczące tego jak wejść w czas milczenia, jak otworzyć się na Boże działanie oraz wskazówki dotyczące trudności w modlitwie.

Przez większość czasu rekolekcje odbywały się w milczeniu i trwała Adoracja Najświętszego Sakramentu. Była możliwość rozmowy z kapłanem lub siostrami. Uczestnicy rozważali przebogaty tekst Akatystu do Ducha Świętego oraz fragmenty dzieł św. Jana od Krzyża, modlili się również Liturgią Godzin.

Rekolekcje zwieńczyło wspólnotowe dzielenie się doświadczeniem tego czasu łaski i dyskusja. Na zakończenie udaliśmy się na krótki spacer zwiedzając okolice Skały.

 

Z “Pieśni duchowej” św. Jana od Krzyża:

„Trzeba zaznaczyć, że Słowo, Syn Boży, wraz z Ojcem i Duchem Świętym jest przez swą obecność istotnie ukryty w najgłębszej istocie duszy. Dusza zatem, która pragnie Go znaleźć, musi wyjść ze wszystkich rzeczy odnośnie do przywiązań i woli. Musi wejść w siebie przez głębokie skupienie tak, aby wszystkie rzeczy uważała za nieistniejące. To właśnie wyraża św. Augustyn, gdy rozmawiając
w Solilokwiach z Bogiem, mówił: Nie znalazłem Cię, Panie, na zewnątrz, gdyż szukałem Cię błędnie na zewnątrz, a Tyś był wewnątrz mnie. Przebywa zatem Bóg ukryty w duszy i tam Go powinien szukać
z miłością człowiek kontemplatywny, pytając: Gdzie się ukryłeś?

O duszo, najpiękniejsza pomiędzy wszystkimi stworzeniami, która tak pragniesz poznać miejsce, gdzie przebywa twój Umiłowany, abyś Go mogła znaleźć i złączyć się z Nim, wiedz o tym, że ty sama jesteś schronieniem, gdzie On przebywa, ty sama jesteś Jego ustroniem
i miejscem tajemnym, gdzie On się ukrywa!

Jakież to zadowolenie i wesele dla ciebie wiedzieć, że wszystko twe dobro i cała twa nadzieja jest tak blisko ciebie, że jest w tobie, a raczej, by się lepiej wyrazić, ty nie możesz istnieć bez Niego. Wiedzcie, mówi Oblubieniec, że "królestwo Boże w was jest" (Łk 17, 21), a Jego sługa św. Paweł apostoł mówi: "wy jesteście świątynią Boga" (2 Kor 6, 16).

Czekamy na świadectwa uczestników rekolekcji.

Posted in Aktualności, Sosnowiec.