IMG-20191229-WA0001

żłóbek w kaplicy sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus we Wrcoławiu