Łapy

Tytuł: Miłosierdzie Boże
Data założenia: 12.08.2002 r.

ul. Średnia 5
18-100 Łapy
tel.: (085) 715 26 92
e-mail: skarmellapy@wp.pl

Województwo podlaskie, diecezja łomżyńska, miejscowość ŁAPY – od sierpnia 2002 roku jest tu obecna wspólnota Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Dom został przejęty po siostrach ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza.

Zazwyczaj naszą wspólnotę tworzy 5 sióstr, które posługują w trzech parafiach: 3 siostry katechetki i 2 zakrystianki. Obecny (w 2017 roku) skład wspólnoty : s. Przełożona Krystyna, s. Joanna, s.Petronia, s. Zuzanna i s. Stanisława.

Codzienne życie sióstr: