Łapy

Tytuł: Miłosierdzie Boże
Data założenia: 12.08.2002 r.

ul. Średnia 5
18-100 Łapy
tel.: (085) 715 26 92
e-mail: lapykarmel@gmail.com

Województwo podlaskie, diecezja łomżyńska, miejscowość ŁAPY ? od sierpnia 2002 roku jest tu obecna wspólnota Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Dom został przejęty po siostrach ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza.

Zazwyczaj naszą wspólnotę tworzy 5 sióstr, które posługują w trzech parafiach: 3 siostry katechetki i 2 zakrystianki.

Codzienne życie sióstr: