Dom Księży Emerytów w Łodzi


Pod datą 3 stycznia 1998r. w pierwszej Kronice znajdujemy zapis:

?Dziś, Ks. Arcybiskup Władysław Ziółek w towarzystwie swego kapelana oraz ks. Kan. Zdzisława Banula i ks. Stanisława Łągwy złożył nam taką ojcowską wizytę.(?)
Zachęcał nas do wytrwania w tym posługiwaniu.

Powiedział: ?Proszę was żebyście mi nie uciekły
z tego domu. Czujcie się dobrze, jak u siebie ?
jak w swoim domu.?

Kaplica księży

Siostry towarzyszą księżom w niedzielnych spacerach, posługują w kuchni i refektarzu księżysłużą jako pielęgniarki i są przy konających, a przede wszystkim łączą się we wspólnej modlitwie i budowaniu wspólnoty Kościoła, czynnie wpisując się w hasło Zgromadzenia: ?Niebem moim będzie dobrze czynić na ziemi?. Są to słowa, które zostawiła nam św.Teresa od Dzieciątka Jezus – szczególna Patronka Zgromadzenia.

Nowa część domu dobudowana w 2005 r.