Kapituła Prowincji Łódzkiej

W dniach 13-17.05. w Domu Prowincjalnym w Łodzi miała miejsce Kapituła Prowincjalna. Podczas obrad wybrano nowy zarząd Prowincji: Przełożona prowincjalna   s. Marcina od Dzieciątka Jezus Wikaria prowincjalna         s. Eliza od Ojca Miłosierdzia II Radna                               s. Piotra od Chrystusa […]

Czytaj dalej ...

Zawiadomienie o śmierci s. Felicji

† Ś.p. Siostra Felicja od Jezusa Hostii (Czesława Latoś)   Karmelitanka Dzieciątka Jezus   zmarła w Łodzi, 12 maja 2018 r. żyła 94 lata, w tym 69 lat w Zgromadzeniu. Przywiezienie trumny z ciałem do Kościoła Ojców Karmelitów Bosych w Łodzi (ul. Liściasta 9), w środę 16 maja od godz. 11:00. Msza święta pogrzebowa o […]

Czytaj dalej ...

Majowy dzień modlitwy w Sopocie

W dniu, w którym wspominamy życie i męczeńską śmierć biskupa Stanisława – patrona Polski – spotkaliśmy się na kolejnym DNIU MODLITWY. Eucharystię poprowadził o. Robert Marciniak OCD, który zachęcał nas do spojrzenia na męczeńską śmierć biskupa Stanisława w wymiarze duchowym. Czysto ludzkie spojrzenie ukazuje nam śmierć człowieka, który mógłby uczynić wiele dobra żyjąc dłużej na ziemi jako stratę. Jednak w duchowej „kalkulacji” widzimy ogromną WIARĘ, […]

Czytaj dalej ...

06 maja w Siemiatyczach

„Gdzie topnieje wiara w Matkę Bożą, tam również topnieje wiara w Syna Bożego i w Boga Ojca.” Ludwig Feuerbach (1804 – 1872), filozof – ateista.   Jak przystoi na maj, dzień skupienia poświęcony był w sposób szczególny Matce Bożej, -„O Maryi w Starym Testamencie”. Podczas Eucharystii, ks. Jarosław Błażejak mówił o symbolach, prototypach Matki Bożej […]

Czytaj dalej ...

Dzień skupienia kobiet w Sopocie

Była piękna. Imię jej SARAJ, żona Abrahama. Pragnęła spełnienia. I poszła za swoim wyobrażeniem. I pobiegła za ludzkim myśleniem. Chciała odczytać Boże działanie. Obietnica wciąż zadawała pytanie. Była piękna. I Bóg w odpowiednim dla niej czasie, nadał jej nowe imię. I Bóg wypowiedział jej pragnienie, które dało jej spełnienie. Dziś nowe imię jej o tym […]

Czytaj dalej ...

Dzień skupienia dziewcząt 18+ (Łódź)

W dniu 07.04. w domu prowincjalnym w Łodzi odbył się kolejny dzień skupienia dla dziewczyn. Był on inny niż zwykle, bo podyktowany potrzebami uczestniczek. Dzień rozpoczęłyśmy wspólnym spacerem na Mszę św. do kościoła Ojców Karmelitów w Łodzi. Początkowo skorzystałyśmy z wystawienia Najświętszego Sakramentu i włączyłyśmy się w modlitwę różańcową, a następnie uczestniczyłyśmy w Eucharystii. Po […]

Czytaj dalej ...

Życzenia wielkanocne

Od Wielkiego Czwartku wieczorem wchodzimy w przeżywanie najświętszych tajemnic naszej wiary. Paschalne Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa, to czas szczególnego objawienia miłości Boga do człowieka. Przypatrujmy się tej miłości Jezusa, aby od Niego uczyć się, jak kochać, jak służyć; aby zachwycić się ogromem miłości Boga do człowieka i przeżyć razem z Jezusem tajemnice Jego […]

Czytaj dalej ...

Spotkanie młodych w Poznaniu

Relacja ze spotkania młodych w Karmelu 24.03.2018  W dniu 24.03. miało miejsce Spotkanie Młodych Karmelu w Poznaniu. Odbywało się ono pod hasłem GPS ze św. Józefem, czyli Gaudium – radość, Paenitentia – skrucha, Spiritus – Duch. Prowadzącym spotkanie był o. Krzysztof Piskorz OCD we współpracy z siostrami Karmelitankami Dzieciątka Jezus: s. Kandydą i s. Łucją. […]

Czytaj dalej ...

Dzień skupienia kobiet 30+ w Łodzi

Słoneczna sobota 10 marca 2018 r. W Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Łodzi ponad 20 kobiet przeżywało dzień skupienia. Wielki Post, pęd i problemy życia codziennego, a mimo to znalazłyśmy czas, by się zatrzymać. Zatrzymać się i spotkać z samymi sobą, z Jezusem i drugim człowiekiem. Nieprzypadkowa kolejność spotkań: jeśli ja nie spotkam samej […]

Czytaj dalej ...

Dzień modlitwy w Sopocie

Widziałeś kiedyś człowieka, który wybaczył z głębi serca drugiemu człowiekowi?    Podczas marcowego dnia modlitwy dom sióstr karmelitanek w Sopocie został wypełniony myślami o przebaczeniu. To wszystko za sprawą Pana Jezusa i Jego zaproszenia do  przebaczania wszystkim wszystkiego.  Czas Wielkiego Postu jest szczególnym czasem wpatrywania się w ukrzyżowaną miłość Boga.  Podczas wspólnej modlitwy słuchaliśmy siebie […]

Czytaj dalej ...