VIII Dzień nowenny przed uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Miłość do Boga nie jest doskonała, jeśli nie jest złączona z miłością bliźniego. Należy go kochać, jak Bóg go kocha. Miłość doskonała polega na znoszeniu braków innych, niedziwieniu się ich słabościom… Przede wszystkim nie może ona być zamknięta w sobie”.św. Teresa od Dzieciątka Jezus Módlmy się:Święta Tereso, swoim przykładem uczyłaś, że prawdziwa mi­łość nie polega na słowach, lecz na uczynkach; że miłość, zakorze­niona w sercu, objawia się na zewnątrz dobrocią, wyrozumiałością, cierpliwością, […]

Czytaj dalej ...

VII Dzień nowenny przed uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Chcę znaleźć sposób, by dojść do nieba jakąś małą, bardzo prostą i bardzo krótką drogą. Chciałabym znaleźć windę, by unieść się do Jezusa. Windą, która ma mnie unieść do nieba, są Twoje ramiona, Jezu”.św. Teresa od Dzieciątka Jezus Święta Tereso, kierowana natchnieniem Ducha Świętego od­nalazłaś małą i zupełnie prostą drogę do nieba; jest nią droga ufno­ści i miłości. Odnalazłaś ją, rozważając życie Jezusa, a szczególnie wpatrując się w miłość Chrystusa […]

Czytaj dalej ...

VI Dzień nowenny przed uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus

?Dla mnie modlitwa jest wzniesieniem serca, prostym wejrze­niem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i w radości; na koniec jest to coś wielkiego, nadprzyrodzonego, co rozszerza mą duszę i jednoczy mnie z Je­zusem?. św. Teresa od Dzieciątka Jezus Módlmy się:Święta Tereso, dla ciebie modlitwa nie ograniczała się jedynie do obowiązkowych praktyk modlitwy, które choć upragnione i umi­łowane, nie zawsze były łatwe i połączone z pociechą. Wznosiłaś swe […]

Czytaj dalej ...

V Dzień nowenny przed uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Jezus nie po to codziennie zstępuje z nieba,aby pozostać w złotym tabernakulum, ale by znaleźć inne niebo,które jest stokroć Mu droższe od tamtego: niebo naszej duszy stworzonejna Jego obraz, żywą świątynię Trójcy Przenajświętszej”.Teresa od Dzieciątka Jezus Módlmy się:Święta Tereso, z tak wielką tęsknotą wyczekująca dnia Pierwszej Komunii świętej, i każdej następnej, do przyjęcia której zawsze i długo się przygotowywałaś. I tak robiłaś do samej śmierci, zapraszając do swej duszy Najśw. Dziewicę, św. Józefa, Aniołów, by ozdobili ją […]

Czytaj dalej ...

IV Dzień nowenny przed uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Czyż Jezus nie był moim jedynym przyjacielem? Z Nim tylko umiałam rozmawiać; rozmowy nawet pobożne, ze stworzeniami męczyły moją duszę? Czułam, że lepiej mówić do Boga niż rozmawiać o Bogu”.Teresa od Dzieciątka Jezus Módlmy się:Święta Tereso, Jezus tak mocno pociągnął cię do Siebie i swoje Serce związał węzami przyjaźni z twoim sercem, że prawie nieustannie mówisz do Niego, piszesz o Nim, przekazujesz Jego miłość: jest On nieustannie w twoich myślach, w twoim sercu […]

Czytaj dalej ...

III Dzień nowenny przed uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Zawsze spoczywa na mym sercu Ewangelia, z która się nigdy nie rozstaję? Zaledwie wzrok skieruję na Ewangelię, zaraz oddycham wonnościami życia Jezusowego i wiem, którą mam obrać stronę. Ta złota księga jest moim najdroższym skarbem”Teresa od Dzieciątka Jezus Módlmy się:Święta Tereso, tobie Bóg dozwolił umiłować Ewangelię i ukazywał ci ukryte w niej tajemnice. Znajdowałaś w Ewangelii żywy pokarm duchowy: solidny i najczystszy oraz źródło nowego światła. Jedno […]

Czytaj dalej ...

II Dzień nowenny przed uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Miłość dała mi klucz do mego powołania. Zrozumiałam, że miłość zawiera w sobie wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, ogarnia wszystkie czasy i miejsca. Moim powołaniem jest miłość”.Św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Módlmy się: Święta Tereso, Bóg odsłonił ci tajemnicę swej miłości i w niej twoje powołania do uczestnictwa w życiu Boga: powołanie do wyłącznej miłości w życiu zakonnym i powołanie jako własne miejsce w Kościele, i pozwolił ci […]

Czytaj dalej ...

I Dzień nowenny przed uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Ponieważ byłam mała i słaba, schylił się (Bóg) do mnie, pouczał o tajemnicach swej miłości. Pan był dla mnie zawsze współczujący i pełen słodyczy, powolny do karania i pełen miłosierdzia?.Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Módlmy się: Święta Tereso, ty głęboko wierzyłaś w Opatrzność Bożą, a Bóg był dla ciebie przede wszystkim miłością uprzedzającą, zawsze współczującą i pełną miłosierdzia, nieustannie wychodzącą człowiekowi naprzeciw; ty […]

Czytaj dalej ...

Nowenna przed uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Przejdź z nami ?Małą drogę? i podziel się nią z innymi! Zbliża się październik, który w kościele będziemy przeżywać jako miesiąc misyjny. W związku z tym zapraszamy Cię do tego, abyś rozpoczął go razem z patronką misji katolickich: św. Teresą od Dzieciątka Jezus. Co to? Nietypowa nowenna. 9 krótkich filmów, w których człowiek zmagający się ze swoimi problemami i pytaniami napotyka na refleksje św. Teresy na ten sam temat, które zawarła w Dziejach Duszy […]

Czytaj dalej ...

Wakacje z Bogiem na Ukrainie

Wakacje z Bogiem na Ukrainie (Mikulińce) Nasz czas wakacyjny zaczęłyśmy od dwutygodniowego wyjazdu na oazę do Halicza dzieci, które przychodzą do nas na katechezę i nie tylko (najmłodszy miał 5 lat) młodsi niestety bez mamy nie pojadą – pisze siostra Betania. Wyjazd zorganizowała s. Alona razem z dwoma klerykami An­drzejem i Igorem. Dzieci miały czas na zabawę, modlitwę i krótkie katechezy, które prowadzili dla nich klerycy, ale również uczyły się sa­modzielności np. sprzą­tanie, […]

Czytaj dalej ...