Jubileusz 25-lecia profesji zakonnej

8 października 2019 r. w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej sześć sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus świętowało srebrny Jubileusz ślubów zakonnych w Zgromadzeniu. Mszę świętą w intencji Sióstr Jubilatek odprawił i homilię wygłosił o. Kazimierz Franczak OCD. Eucharystię koncelebrowało dwóch kapłanów z Ukrainy. Siostry w otoczeniu współsióstr z wielu wspólnot zakonnych odnowiły swoje śluby zakonne na ręce Przełożonej Generalnej Zgromadzenia. Zobacz zdjęcia z uroczystości.

Czytaj dalej ...

Czcimy św. Teresę – w Czernej

Wspólnota sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus świętowała uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus Najświętszego Oblicza, głównej patronki Zgromadzenia. W tym dniu swoje imieniny obchodziła przełożona wspólnoty s. Terezitta od Dobrego Pasterza. Były śpiewy, życzenia, prezenty, a nawet ciasto (karpatka) z pasterzem i owieczkami na zielonej murawie. Zobacz zdjęcia

Czytaj dalej ...

Uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

„NIEBEM MOIM BĘDZIE CZYNIĆ DOBRZE NA ZIEMI” – to słowa św. Teresy z Lisieux, które są hasłem Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. 1 października w całym zgromadzeniu uroczyście czcimy św. Teresę od Dzieciątka Jezus – naszą Patronkę. Miesiąc październik, który się rozpoczyna jest w tym roku – decyzją Ojca Świętego Franciszka – Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. W gronie świadków wiary tego Miesiąca znalazła się też m.in. św. Teresa […]

Czytaj dalej ...

IX Dzień nowenny przed uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„To, co mówią o Tobie Ewangelii słowa,Zbliżyć mi się do Ciebie i patrzeć ośmiela, Tak prosta życia Twojego osnowa, Żyłaś, cierpiała, jak ja, Matko Zbawiciela”. św. Teresa od Dzieciątka Jezus Módlmy się:Święta Tereso, zgłębiając na modlitwie Ewangelię, poznałaś całe życie Maryi. I wtedy zauważyłaś, że Jej życie i twoje życie są bardzo do siebie podobne. W doświadczeniach Boga u Maryi widzi­my wielkie rzeczy. Przypomniałaś o nich: to tajemnica Wcielenia, ale i tajemnica Ukrzyżowania. Zawierzenie […]

Czytaj dalej ...

Jubileusz 60-lecia profesji zakonnej s. Adeli

Siostra Adela od Najświętszego Sakramentu obchodziła Jubileusz 60-lecia profesji zakonnej w Barcicach (diec. tarnowska) 28 września 2019 roku.W intencji Jubilatki została odprawiona Msza św. koncelebrowana w której uczestniczyły siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus, rodzina i parafianie. Kazanie wygłosił ks. prałat Stanisław Dziekan.

Czytaj dalej ...

VIII Dzień nowenny przed uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Miłość do Boga nie jest doskonała, jeśli nie jest złączona z miłością bliźniego. Należy go kochać, jak Bóg go kocha. Miłość doskonała polega na znoszeniu braków innych, niedziwieniu się ich słabościom… Przede wszystkim nie może ona być zamknięta w sobie”.św. Teresa od Dzieciątka Jezus Módlmy się:Święta Tereso, swoim przykładem uczyłaś, że prawdziwa mi­łość nie polega na słowach, lecz na uczynkach; że miłość, zakorze­niona w sercu, objawia się na zewnątrz dobrocią, wyrozumiałością, cierpliwością, […]

Czytaj dalej ...

VII Dzień nowenny przed uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Chcę znaleźć sposób, by dojść do nieba jakąś małą, bardzo prostą i bardzo krótką drogą. Chciałabym znaleźć windę, by unieść się do Jezusa. Windą, która ma mnie unieść do nieba, są Twoje ramiona, Jezu”.św. Teresa od Dzieciątka Jezus Święta Tereso, kierowana natchnieniem Ducha Świętego od­nalazłaś małą i zupełnie prostą drogę do nieba; jest nią droga ufno­ści i miłości. Odnalazłaś ją, rozważając życie Jezusa, a szczególnie wpatrując się w miłość Chrystusa […]

Czytaj dalej ...

VI Dzień nowenny przed uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Dla mnie modlitwa jest wzniesieniem serca, prostym wejrze­niem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i w radości; na koniec jest to coś wielkiego, nadprzyrodzonego, co rozszerza mą duszę i jednoczy mnie z Je­zusem”. św. Teresa od Dzieciątka Jezus Módlmy się:Święta Tereso, dla ciebie modlitwa nie ograniczała się jedynie do obowiązkowych praktyk modlitwy, które choć upragnione i umi­łowane, nie zawsze były łatwe i połączone z pociechą. Wznosiłaś swe […]

Czytaj dalej ...

V Dzień nowenny przed uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Jezus nie po to codziennie zstępuje z nieba,aby pozostać w złotym tabernakulum, ale by znaleźć inne niebo,które jest stokroć Mu droższe od tamtego: niebo naszej duszy stworzonejna Jego obraz, żywą świątynię Trójcy Przenajświętszej”.Teresa od Dzieciątka Jezus Módlmy się:Święta Tereso, z tak wielką tęsknotą wyczekująca dnia Pierwszej Komunii świętej, i każdej następnej, do przyjęcia której zawsze i długo się przygotowywałaś. I tak robiłaś do samej śmierci, zapraszając do swej duszy Najśw. Dziewicę, św. Józefa, Aniołów, by ozdobili ją […]

Czytaj dalej ...

IV Dzień nowenny przed uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Czyż Jezus nie był moim jedynym przyjacielem? Z Nim tylko umiałam rozmawiać; rozmowy nawet pobożne, ze stworzeniami męczyły moją duszę… Czułam, że lepiej mówić do Boga niż rozmawiać o Bogu”.Teresa od Dzieciątka Jezus Módlmy się:Święta Tereso, Jezus tak mocno pociągnął cię do Siebie i swoje Serce związał węzami przyjaźni z twoim sercem, że prawie nieustannie mówisz do Niego, piszesz o Nim, przekazujesz Jego miłość: jest On nieustannie w twoich myślach, w twoim sercu […]

Czytaj dalej ...