Bractwo Dzieciątka Jezus w Gołkowicach

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus w Gołkowicach zapraszają na Nabożeństwo ku czci Dzieciątka Jezus. Spotkania Bractwa Dzieciątka Jezus odbywają się 25 dnia miesiąca – najbliższe 25 lutego 2019 r.

Boskie Dzieciątko Jezus czeka także na Ciebie i zaprasza!

„Im więcej Mnie uczcicie, tym więcej błogosławić wam będę!”