Jubileusz 100-lecia Zgromadzenia

W pierwszą niedzielę Adwentu – 29 listopada 2020 r. – Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus rozpoczęło obchody 100-lecia powstania Zgromadzenia. W Katedrze Warszawsko-Praskiej p.w. św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie na rozpoczęcie Jubileuszu była sprawowana Eucharystia pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Romualda Kamińskiego, z udziałem sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus. Zob. Więcej informacji Błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka i Dekrety

Czytaj dalej ...

Ojczyzna nie krwi, ale potu potrzebuje…

Józef Kalinowski, a w Karmelu św. Rafał od św. Józefa napisał w jednym ze swoich listów „Ojczyzna nie krwi, której do zbytku przelało się na niwach Polski, ale potu… potrzebuje”! Jak bardzo aktualne są te słowa – napisane niespełna 100 lat temu – w obecnym czasie. 20 listopada przypada w Liturgii wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego. W Krakowskiej Prowincji Karmelu Dzieciątka Jezus, której patronem jest św. Rafał, obchodzimy uroczystość. Ten gorliwy i święty kapłan-zakonnik jest […]

Czytaj dalej ...

Pamiętajmy o zmarłych

Modlitwa za zmarłych, ofiarowanie za nich odpustu zupełnego – to wyraz miłości i pamięci o tych, którzy już odeszli do wieczności. W dniach 1-8 listopada można zyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W bieżącym roku Penitencjaria Apostolska wydała dekret o warunkach uzyskania w czasie pandemii odpustu zupełnego dla wiernych zmarłych. W aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty te będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych […]

Czytaj dalej ...

Uzdrowione spojrzenie

16–18 października W naszym Domu rekolekcyjnym w Czernej odbyła się kolejna odsłona szkoły duchowości dla młodych (18–35 lat) – „Uzdrowione spojrzenie – czyli o znakach obecności Boga w codzienności. Cz. 4: Spojrzenie”. Dni skupienia prowadził o. Jakub Przybylski OCD z Lublina oraz s. Terezitta Górka CSCIJ i s. Marisława Proszko CSCIJ. Z powodu pandemii i ograniczeń z tym związanych w dniach skupienia wzięło udział 20 osób. Mamy […]

Czytaj dalej ...

Złoty Jubileusz profesji zakonnej

8 października W Czernej, w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej miała miejsce uroczystość jubileuszu 50-lecia profesji zakonnej czterech sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus: s. Romualdy od Matki Bożej Bolesnej, s. Edmundy od Matki Bożej Nieustającej Pomocy, s. Rajmundy od św. Józefa i s. Januarii od Bożego Dzieciątka. Mszę św. w intencji Jubilatek odprawił i homilię wygłosił o. Sławomir Hudzik OCD. Siostry odnowiły śluby za­konne na ręce przełożonej generalnej M. […]

Czytaj dalej ...

„Moim powołaniem jest miłość”!

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza odczuwała wewnętrzne przynaglenie do poszukiwania swojego szczególnego powołania w Kościele. Bóg odsłonił jej tajemnicę swej miłości i w niej powołanie do uczestnictwa w życiu Boga. Kiedy odnalazła cel swych pragnień napisała: „Miłość dała mi klucz do mego powołania. Zrozumiałam, że miłość zawiera w sobie wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, ogarnia wszystkie czasy i miejsca. Moim powołaniem jest miłość!” 1 […]

Czytaj dalej ...

Od sanktuarium do sanktuarium

Siostry ze wspólnoty czerneńskiej Karmelu Dzieciątka Jezus wyruszyły rekreacyjnie na kolejny szlak. Tym razem nawiedziły dwa sanktuaria: sanktuarium pasyjno-maryjne ojców bernardynów znajdujące się w Kalwarii Zebrzydowskiej i sanktuarium św. Józefa oraz klasztor karmelitów bosych w Wadowicach „na Górce”. Siostry serdecznie pozdrawiają i zachęcają do pielgrzymowania…! Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

Czytaj dalej ...

„Ukochałem cię odwieczną miłością”

„Ukochałem cię odwieczną miłością” (Jr 31, 3) – te słowa zamieszczone zostały na obrazku-pamiątce I profesji zakonnej s. Sylwii Kałuzińskiej w Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Neoprofeska po złożeniu ślubów zakonnych otrzymała imię s. Rita od Serca Dzieciątka Jezus. W tej pięknej uroczystości towarzyszył Jej współsiostry Zgromadzenia oraz najbliższa rodzina. Uroczystość odbyła się w kaplicy Domu prowincjalnego i domu nowicjatu w Łodzi. Na dalszą formację Siostra udała […]

Czytaj dalej ...

Kolejny Jubileusz profesji zakonnej

31 sierpnia we wspólnocie sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej siostra Assumpta od Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodziła (Anna Stanek) 65. rocznicę profesji zakonnej. Mszę św. w intencji Siostry Jubilatki odprawił i homilię wygłosił przeor klasztoru karmelitów bosych w Czernej o. Paweł Hańczak OCD. W radosnym dziękczynieniu za łaskę Jubileuszu, uczestniczyła także przełożona prowincjalna s. Arnolda Dulak CSCIJ. Życzymy Drogiej Siostrze Jubilatce kolejnych pięknych […]

Czytaj dalej ...