Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Siemiatyczach (woj. podlaskie) jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. dla osób, które ukończyły 18 lat, mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Warsztat istnieje od 20 grudnia 2005 roku i jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, a jego siedzibą jest dom zakonny sióstr przy ul. B. Głowackiego 2 w Siemiatyczach,

tel./fax 85 656 11 78;
e-mail: wtzsiemiatycze@wp.pl,
strona na Facebook-u: Wtzsiemiatycze

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w pięciu grupach terapii zajęciowejzgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.

Możliwość aktywności w różnorodnych formach stwarzana jest w pracowniach terapeutycznych:

– komputerowej,
– gospodarstwa domowego,
– ogólnorozwojowa,
– krawiecko-plastycznej,
– rękodzieła sztuki religijnej, zgodnie z planem działalności Warsztatu i programami poszczególnych pracowni.

Ważniejsze wydarzenia w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej to imprezy kulturalne typu przedstawienia teatrzyków objazdowych, festyny, zabawy i dyskoteki, wycieczki, warsztaty rękodzielnicze, spotkania wyjazdowe i turnusy rehabilitacyjne, oglądanie wystaw malarstwa i fotografii, imprezy okolicznościowe i spotkania integracyjne, publiczne występy artystyczne uczestników Warsztatu, udział w konkursach i prezentacjach o charakterze religijnym, miejskim, regionalnym i ogólnopolskim, konkursach ozdób świątecznych, organizowanie przeglądu kolęd, udział w festiwalach piosenki, spartakiadzie, wymiana doświadczeń i integracja z innymi podobnymi placówkami.

W zajęciach uczestniczą również dodatkowe osoby niepełnosprawne, które oczekując na wolne miejsce u nas nie chcą bezczynnie siedzieć w domu. Razem podopiecznych jest 33 osoby. Najmłodsza osoba ma 18 lat a najstarsza 46 lat. Większość z nich dowożona jest do warsztatu naszym służbowym mikrobusem.

Każdy jest potrzebny i ma tutaj swoje miejsce – razem próbujemy stawiać czoło niepełnosprawności. Praca daje im radość, a cokolwiek się dzieje nigdy nie zapominają o modlitwie.

Uczestnicy Warsztatu to osoby niepełnosprawne a jednocześnie niesamowite, nie ma dla nich rzeczy za trudnych, są to osoby, którym niewiele potrzeba do szczęścia. Każdy z nich posiada niesamowite zdolności, lecz często muszą wiele się natrudzić zanim osiągną zamierzony efekt. Bardzo lubią gości – są zazwyczaj niezwykle towarzyscy. Zazwyczaj lubią publiczne występy, spotkania i dyskoteki.

Na obiad jedzą to, co sami ugotują w pracowni gospodarstwa domowego. Jak coś postanawiają nie jest łatwo zmienić ich plany i są dumni z każdej nabytej umiejętności. Codziennie doskonalą swoje umiejętności w różnych pracowniach, potrafią być aktywni również w Internecie. Nie tylko pracują razem, również świętują, umieją tańczyć nawet na wózku inwalidzkim. Na co dzień są ludźmi pełnymi planów, pragnień, radości i smutków tak samo jak inni – bardziej sprawni.

W naszym warsztacie codziennie dużo się dzieje, nieustannie szukamy w sobie i w innych nowych zdolności i talentów i zawsze jest ktoś, kto pomoże, takie „koło ratunkowe”. Zdarza się, że zmieniają miejsce pracy na Zakopane czy plażę nad morzem ponieważ kiedy mają dość czterech ścian wyruszają w nieznane…i mają wtedy terapię zajęciową „pod gołym niebem”.

W grudniu 2014 r. dzięki pomocy wielu ludziom dobrej woli udało nam się zorganizować pielgrzymkę do Rzymu. Spotkanie z ojcem Świętym Franciszkiem było dla wszystkich ogromnym przeżyciem i wydarzeniem, które na długo zostanie w pamięci. Modliliśmy się przy grobie św. Jana Pawła II i zwiedziliśmy wiele pięknych miejsc.

DANE KONTAKTOWE

ul. B. Głowackiego 2
17-300 Siemiatycze
Adres e-mail