Świetlica w Czeladzi

Świetlica profilaktyczna „Dzieciątka Jezus”, przy Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czeladzi, rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2002 roku.

Powstanie świetlicy było odpowiedzią na „znaki czasu”, a nawet koniecznością. Do naszego domu od kilku lat, jeszcze przed powstaniem świetlicy, przychodziły dzieci prosząc o posiłek i rozmowę z siostrami.

Siostra katechetka zapraszała najuboższe dzieci na spotkania, które odbywały się w małej rozmównicy. Widziałyśmy potrzebę dobudowania pomieszczeń, które spełniałby warunki, aby zorganizować w nich świetlicę. Nie miałyśmy żadnych środków finansowych, jednak chcąc przyjść z pomocą dzieciom z rodzin patologicznych i moralnie zaniedbanych, zdecydowałyśmy się rozpocząć to dzieło, bez przysłowiowego „grosza” zawierzając tę sprawę Bożej pomocy.

Świetlica powstała bardzo szybko dzięki Bożej Opatrzności i ofiarności wielu ludzi „dobrej woli”. Rozpoczęcie budowy nastąpiło w czasie nowenny do św. Józefa i pod Jego patronatem 12 marca 2002 r. Już na początku maja świetlica została ukończona, pozostały prace wykończeniowe. Natomiast 21 maja 2002 roku świetlica została uroczyście poświęcona przez ks. bp. Piotra Skuchę, przy współudziale ks. Prałata M. Oseta i księży wikariuszy. Po zakończeniu prac wykończeniowych świetlica otwarta została dla dzieci we wrześniu 2002 r.

 

DANE KONTAKTOWE

ul. Reymonta 44
41-250 Czeladź
tel.: (32) 265 17 50
Adres e-mail

BANK PKO:
55 1050 1269 1000 0022 0271 7589
Z dopiskiem: