Świetlica „U Matki Teresy” w Sosnowcu

Świetlica „U Matki Teresy” powstała w 2013 roku przy Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu.

Wyczuwając potrzebę niesienia pomocy rodzinom ubogim Siostry gromadzą dzieci z rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych, a także te które potrzebują ciepła i wspólnoty. W świetlicy mogą one znaleźć pomoc i wsparcie, a także realizować swoje marzenia.

Patronka

Patronką świetlicy jest Służebnica Boża m. Teresa od św. Józefa (Janina Kierocińska), która odznaczała się gorącą miłością do dzieci. Matka Teresa mówiła do sióstr:

„Kocham dzieci, bo i Pan Jezus je kochał, tulił i błogosławił im”.

Miłość tę okazywała najbardziej potrzebującym, a szczególnie wielodzietnym rodzinom borykającym się z różnymi trudnościami. Aby przyjść im z pomocą założyła ochronkę oraz przedszkole. Podczas okupacji hitlerowskiej przygarniała sieroty, a wśród nich szczególnie zagrożone dzieci żydowskie. Zachęcała też dzieci, by prosiły Pana Jezusa, aby „tu do nas przyszły wszystkie biedne dzieci, bo tu się nauczą kochać Boga i ludzi”. Wzór życia Matki Teresy jest dla Sióstr inspiracją do naśladowania i spieszenia z pomocą duchową i materialną dzieciom najuboższym.

Jak spędzamy czas?

Świetlica „U Matki Teresy” działa od poniedziałku do piątku w godz. od 13.30. do 17.30

Siostry oraz wolontariusze prowadzą zajęcia według zainteresowań i potrzeb dzieci:  artystyczne, plastyczne, muzyczne, rekreacyjne i inne.
Uczestnicząc w zajęciach dzieci otrzymują u nas:

 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i godności
 • opiekę i wychowanie
 • możliwości rozwoju zainteresowań i umiejętności
 • pomoc nauce i w odrabianiu lekcji
 • wsparcie materialne i pożywny posiłek
 • udział w wydarzeniach kulturalnych, patriotycznych, chrześcijańskich,
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych np. szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych
 • kształtowanie postaw społecznych w świetle wartości chrześcijańskich
 • wycieczki, wypoczynek zimowy i letni.

Kto nam pomaga?

Świetlica jest pod Patronatem Caritas Diecezji Sosnowieckiej, która częściowo pomaga w dożywianiu dzieci, natomiast na wyposażenie świetlicy i inne potrzeby nie mamy dotacji. Udzielamy pomocy dzieciom i ich rodzinom dzięki życzliwości
i wsparciu ludzi otwartych na potrzebujących.
Świetlica jest zarejestrowana w Urzędzie Miejskim, liczymy także na wsparcie naszego dzieła przez władze miejskie.


Jak można nam pomóc?

 • Wpłacając darowiznę na bieżące potrzeby dzieci
  (dożywianie, przybory szkolne, zajęcia edukacyjne, specjalistyczna pomoc, wypoczynek wakacyjny)
  Bank BPS: 39 1930 1103 2100 0120 9488 0001
 • Zostając wolontariuszem – ofiarując swój czas i serce
 • Przekazując nam 1% podatku
  KRS: 0000 222 993
  cel szczegółowy: Świetlica „U Matki Teresy”.

Ufamy, że Służebnica Boża M. Teresa, u której gromadzą się dzieci z najuboższych rodzin, będzie wypraszała potrzebne łaski zarówno dla dzieci, sióstr i wolontariuszy opiekujących się nimi, a także dla wszystkich, którzy zechcą wesprzeć nasze dzieło swoją modlitwą, pomocą i ofiarą.

DANE KONTAKTOWE

Świetlica „U Matki Teresy” w Sosnowcu
Ul. M. T. Kierocińskiej 25

s. Jeremia (Agnieszka Cofała)
kierownik świetlicy
tel: 734 415 814
adres e-mail