Sługa Boży o. Anzelm od św. Andrzeja Corsini OCD

o. Anzelm Gądek

(Maciej Józef Gądek 1884-1969)
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

www.anzelmgadek.pl

Postulacja Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD
Piazza San Pancrazio 5B
00152 Roma, Italia
tel. 0039.346.685.69.89; 0048.506.379.774
e-mail: postulacja@hotmail.com

Po rozpoczęciu rzymskiego etapu procesu o. Anzelma Gądka, założyciela Zgromadzenia, w Domu zakonnym w Rzymie mieści się również Postulacja Sługi Bożego, gdzie przechowywane są kopie akt procesowych (Copia publica) oraz trwają prace nad redagowaniem ?Positio?.

Wiecepostulacja Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD
Archiwum Założyciela oraz Muzeum Założyciela

ul. Złocieniowa 38, 91-358 ŁÓDŹ
tel.: 42 659 24 97; 728 302 374
e-mail.: azkarmel@archidiecezja.lodz.pl

W Domu Zgromadzenia w Łodzi przy ul. Złocieniowej 38, mieści się Wicepostulacja Sługi Bożego oraz Archiwum, przechowujące bogaty zbiór dokumentów jego życia i działalności, pism, fotografii i pamiątek związanych z o. Anzelmem.

Znajduje się tutaj również Muzeum Sługi Bożego, otwarte dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych, które mogą zapoznać się z jego życiem, duchowością oraz nabyć publikacje związane z jego osobą.

Dom Pamięci Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD
Marszowice 233
32-420 Gdów
tel. 724 299 286; 728 302 374
e-mail: karmel.marszowice@wp.pl
wicepostulacja@gmail.com

W miejscu domu rodzinnego Sł. B. o. Anzelma, w którym przyszedł na świat 24 lutego 1884 r., dziś stoi Dom Pamięci, otwarty w 2008 r. i udostępniony dla zwiedzających. Można w nim obejrzeć izbę Gądków oraz galerię fotografii i oryginalnych pamiątek związanych z osobą Sługi Bożego.

Jeśli chcesz lepiej poznać życie, działalność i duchowość o. Anzelma, zapraszamy do nawiedzenia tego miejsca. Oferujemy obejrzenie prezentacji multimedialnych, a także zachęcamy do nabycia publikacji: jego biografii oraz Pism duchowych.

Na poddaszu Domu Pamięci znajduje się Oratorium ?Emmanuel?, do którego zapraszamy osoby konsekrowane na dni skupienia lub rekolekcje indywidualne, z możliwością zapoznania się z duchowością karmelitańską.