Dimako – Kamerun

CARMÉLITES DE I`ENFANT JÉSUS
Mission Catholique, B.P. 13 DIMAKO
Cameroun (Kamerun),
Afrique (Afryka)

Dom
tel.: (00237) 77 22 37 23,

Ośrodek Zdrowia
tel.: (00237) 756 28 987
e-mail: soeurdimakocarmel@yahoo.fr


Misja założona została w 2003 r. z kaplicą p.w. Miłosierdzia Bożego.

Siostry prowadzą Ośrodek Zdrowia z oddziałem położniczym i małym szpitalem. Katechizują dzieci, młodzież i dorosłych. Podejmują różnorodną działalność charytatywną obejmującą najbiedniejszych i potrzebujących pomocy. Prowadzą Katolickie Przedszkole, w którym otaczają dzieci opieką czuwając nad jakością edukacji, prowadzą dożywianie i pomagają najbardziej ubogim przedszkolakom.

W 2013 r. utworzyły na misji Katolicką Szkołę Podstawową im. Dzieciątka Jezus, która umożliwia kontynuację wychowywania dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich. Standard życia w Kamerunie jest wyższy, niż w innych krajach Afryki, obserwuje się jednak niepokojące zjawisko obniżenia poziomu życia duchowego i wartości moralnych.