Publikacje o ojcu Anzelmie

Nowa biografia sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD

Nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu ukazała się drukiem nowa publikacja, pt. „Ojciec Anzelm. Życie i dzieło Sługi Bożego o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini (Maciej Józef Gądek 1884-1969)”, s. 280.
Autorami tej popularnonaukowej biografii zakonnika, kapłana i założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, są: s. Konrada Dubel, karmelitanka Dzieciątka Jezus i zarazem postulator procesu beatyfikacyjnego, oraz dr Paweł Sieradzki, pracownik naukowy Centrum Dziedzictwa Kulturowego Polonii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Książka posiada przedmowę abpa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego oraz o. Saverio Cannistrà OCD, generała zakonu karmelitów bosych.
Dzięki szerokiej prezentacji źródeł, pochodzących z ponad 80 archiwów europejskich – dokumentów, pism i fotografii z poszczególnych etapów życia Sługi Bożego, po raz pierwszy publikowanych, czytelnicy mogą dużo więcej dowiedzieć się o cichym i pracowitym życiu i duchowości tego wielkiego polskiego karmelity, kandydata na ołtarze. Do biografii został dołączony wybór jego listów, przemówień oraz ciekawe wspomnienia jego uczniów, naocznych świadków jego życia.

Książkę można nabyć w księgarni diecezjalnej w Sandomierzu, a także u sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Łodzi, Niegowici oraz w Domu Pamięci Sługi Bożego o. Anzelma w Marszowicach.


 

“Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego”

Dokumentacja V Sympozjum pod red. ks. prof. Stanisława Urbańskiego
poświęcona duchowości i charyzmatowi o. Anzelma Gądka.

Zamów teraz

Pozycja dostępna w Wydawnictwie Karmelitów Bosych

 “Mały traktat o wychowaniu zakonnym”

o. Anzelm Gądek OCD

Zamów teraz

Pozycja dostępna w Wydawnictwie Karmelitów Bosych

 

 


“Naśladujcie, co sprawujecie”

o. Anzelm Gądek OCD

Rekolekcje dla kapłanów

“Myśli w tych rekolekcjach zawarte, chociaż skierowane do kapłanów, mogą być z pożytkiem rozważane przez wszystkich. Są one osnute na ofierze Mszy świętej. Bo tak kapłan, jak i zakonnik czy zakonnica, a także każdy wierzący przez chrzest noszą w sobie znamiona powszechnego kapłańska wiernych: Wy jesteście wybranym rodzajem, królewskim kapłaństwem, ludem świętym, narodem do Boga przynależnym. Opowiadać macie wspaniałe czyny Tego, który powołał was z ciemności do swej cudownej światłości (por. 1P 2,9). str.7

Zamów teraz

Pozycja dostępna w Wydawnictwie Karmelitów Bosych

 Materiały z sesji naukowej
„Dzieciątko Jezus w Karmelu”,

odbytej w Karmelitańskim Instytucie Duchowości,
25 stycznia 2014 r. w Krakowie.

Pozycja książkowa

 

 


Materiały z sesji naukowej
„Dzieciątko Jezus w Karmelu”,


odbytej w Karmelitańskim Instytucie Duchowości,
25 stycznia 2014 r. w Krakowie.

Płyty mp3 i DVD


Więcej publikacji zobacz:

www,archidiecezja.lodz.pl
Publikacje, ulotki, obrazki z modlitwą za wstawiennictwem Sługi B. o. Anzelma Gądka
można nabyć w:

Wicepostulacja Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD
ul. Złocieniowa 38, 91-358 ŁÓDŹ
tel. 42 659-24-97; 728 302 374
e-mail: azkarmel@archidiecezja.lodz.pl