Publikacje o matce Teresie

“Matka Zagłębia”

Życie Służebnicy Bożej Teresy Kierocińskiej.

o. Jerzy Zieliński OCD
“Pod płaszczem spraw zewnętrznych, przybranych w prostą codzienność, skrywała się niedostępna dla postronnego obserwatora tajemnica głębi tej prostej siostry zakonnej i działającego w niej Boga. Jedynie On wiedział, do czego zdolne jest wrażliwe serce tej oddanej Mu kobiety, a znając jej szczerą otwartość poprowadził sobie znanymi drogami. Wywiódł ją z rodzinnego Wielunia i poprzez Kraków zaprowadził do Sosnowca. Wielokrotnie przy tym przekroczył granice, które dla człowieka idącego o własnych siłach wydają się być kresem jego możliwości.”
fragment wstępu

Zamów teraz

Pozycja dostępna w Wydawnictwie Karmelitów Bosych


“Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego”

Duchowość Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej 1885-1946).

Dokumentacja IV Sympozjum  poświęcona duchowości sługi Bożej Janiny Kierocińskiej,
współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

 

 


“Świadek miłości Boga i człowieka”

III Sympozjum poświęcone pamięci sługi Bożej Matki Teresy od św. Józefa – Janiny Kierocińskiej
3 Czerwca 2006, Kraków
„Uczmy się tej wrażliwości na człowieka i na jego sprawy, wpatrując się w życie i posługę patrona waszej diecezji, świętego Brata Alberta Chmielowskiego i Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, zwanej Matką Zagłębia.
Oni z wrażliwością odkrywali cierpienie i gorycz tych, którzy nie potrafili odnaleźć swojego miejsca w ówczesnych strukturach społecznych i ekonomicznych i nieśli pomoc najbardziej potrzebującym. Program, jaki oni wytyczyli, jest zawsze aktualny.”
/ Jan Paweł II Sosnowiec, 14 czerwca 1999 r


“Rekolekcje z…
Sługa Boża Matka Teresa Kierocińska”

to książka dla wszystkich, którzy chcą dążyć do świętości drogą doskonałej miłości Boga w zwyczajności życia codziennego (…)

Matka Kierocińska, współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, nie tylko zachwyciła się świętą z Lisieux, wyniesioną na ołtarze w jej czasach, ale doskonale ją rozumiała i swoimi słowami przybliżała jej postać…” Ks. Stanisław Nowak – Arcybiskup Metropolita Częstochowski.

 


“Z sercem i chlebem na dłoni”

Życie i pisma wybrane Matki Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej)
„Uczmy się tej wrażliwości na człowieka i na jego sprawy, wpatrując się w życie i posługę patrona waszej diecezji, świętego Brata Alberta Chmielowskiego i Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, zwanej Matką Zagłębia.
Oni z wrażliwością odkrywali cierpienie i gorycz tych, którzy nie potrafili odnaleźć swojego miejsca w ówczesnych strukturach społecznych i ekonomicznych i nieśli pomoc najbardziej potrzebującym. Program, jaki oni wytyczyli, jest zawsze aktualny.” / Jan Paweł II Sosnowiec, 14 czerwca 1999 r

Zamów teraz

Pozycja dostępna w Wydawnictwie Karmelitów Bosych


“Na drodze dziecięctwa duchowego”

Jerzy Wiesław Gogola OCD
“Serce czyste, skupione, umartwione, słyszy Jezusa i pyta: czego chcesz ode mnie. Gotową jestem na wszystko – na wszelkie upokorzenia, przeciwności, cierpienia, by tylko posiąść i kochać na wieki.”
“Pan hojny jest dla tych, którzy go szukają. Pamiętajcie, że nie ten kocha, kto mówi, że kocha, ale ten kto we wszystkim, czego się zobowiązał, wysila się na każdą chwilę życia i pełni tylko Wolę Najwyższego Pana.” / Matka Kierocińska

Zamów teraz


Po publikacje, ulotki i obrazki z Modlitwą o uproszenie beatyfikacji i otrzymania łaski za przyczyną Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej można zwracać się na adres Wicepostulacji:

karmelitanki@karmelitanki.pl