Świadectwa Sióstr

Wiara, powołanie, życie…


Świadectwo s. Makarii z uczestnictwa w Kampusie JPII w Jerzmanowicach

Świadectwo dot. uczestnictwa w Kampusie Jana Pawła II w Jerzmanowicach foto: www.diecezja.sosnowiec.pl Kiedy po raz pierwszy przeczytałam informację o Kampusie JP II organizowanym w naszej diecezji pomyślałam sobie: Ja muszę […]

Posted in Aktualności, Sosnowiec, Świadectwa | Tagged , | Możliwość komentowania Świadectwo s. Makarii z uczestnictwa w Kampusie JPII w Jerzmanowicach została wyłączona

…idąc za łaską powołania…

…idąc za łaską powołania… Kiedy Pan Jezus gościł w domu Lewiego powiedział, że przyszedł powoływać do nawrócenia się (por. Łk 5,32). W różny sposób ludzie realizowali i realizują to wezwanie do powrotu. Mnie […]

Posted in Świadectwa | Tagged | Możliwość komentowania …idąc za łaską powołania… została wyłączona

Wielki głód Boga…

To Jezus mnie odnalazł. Czuję się kochana przez Boga. Moje życie wiarą to chodzenie drogami, którymi On prowadzi. To życie tym, czego On we mnie dokonuje. Moje życie to Jego nieustanne stwarzanie mnie. […]

Posted in Świadectwa | Tagged | Możliwość komentowania Wielki głód Boga… została wyłączona

W Jezusie wybrał mnie Bóg dla siebie przed założeniem świata (por. Ef 1, 4)

To wybranie odczuwałam już od dnia Pierwszej Komunii Świętej, chociaż  teraz doświadczam coraz głębiej tej tajemnicy. Mogę powiedzieć, że moje obecne życie jest nieustanną wdzięcznością za napełnianie mnie obecnością Bożą. Przez długie […]

Posted in Świadectwa | Tagged | Możliwość komentowania W Jezusie wybrał mnie Bóg dla siebie przed założeniem świata (por. Ef 1, 4) została wyłączona

W Karmelu Dzieciątka Jezus

Jestem szczęśliwą Karmelitanką Dzieciątka Jezus i dziękuję Panu Bogu za łaskę życia, przynależności do Kościoła katolickiego przez chrzest, za powołanie zakonne i misyjne, za całą tę drogę, którą przebyłam z Panem aż dotąd. […]

Posted in Świadectwa | Tagged | Możliwość komentowania W Karmelu Dzieciątka Jezus została wyłączona

Chciałam być bliżej Boga…

Kiedy wspominam moją drogę do Karmelu, wciąż na nowo zadziwia mnie delikatność Bożego działania. To jak Jezus, szanując moją wolność, jakby wyczekiwał cierpliwie momentu, w którym będę gotowa otworzyć się […]

Posted in Świadectwa | Tagged | Możliwość komentowania Chciałam być bliżej Boga… została wyłączona