Legnica

1-SAM_0028

DANE KONTAKTOWE

ul. Okrzei 20
59-220 Legnica
tel.: (76) 72 44 341
e-mail: karmelitankilegnica@wp.pl

 

Wspólnota Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, przy ul.Okrzei 20 przybyła do Legnicy z inicjatywy Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka. Miała ona stanowić zaplecze modlitewne dla nowopowstałej Diecezji Legnickiej. Impulsem do przyśpieszenia prac remontowych domu była pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Legnicy, która miała miejsce 2.06.1997 roku. Poświęcenie części domu przeznaczonej dla Sióstr miało miejsce 14 czerwca 1997 roku. Dokonał go Ordynariusz Diecezji Legnickiej J.E. Bp TADEUSZ RYBAK.


Działalność Sióstr