Szkoła modlitwy w sosnowieckim Karmelu


 

 

 

Temat na kwiecień:
“Panie mój, Boże! Wspomnij na mnie i przywróć mi siły ” (Sdz 16, 28);  Samson;
zakres do lektury: Księga Sędziów, rozdziały 13-16;tekst na medytację Sdz 9,23-31.

#PopoludniewKarmelu


W bieżącym roku naszych spotkań modlitewno-formacyjnych kontynuujemy wędrówkę ze Świętymi Starego Testamentu, których Pan pociągnął do Siebie i przez których objawia nam swoje Miłosierdzie i Wszechmoc.

Chcemy przyglądać się ich historiom, zaglądać w tajemnice ich relacji z Najwyższym, wsłuchiwać w ich modlitwy i odpowiedzi Boga. Towarzyszy nam w tym ksiądz Tomasz Smalcerz.

Uwaga! Zapraszamy nie tylko młodzież ale i dorosłych.

Ramowy plan spotkań: (16.30-21.00)

16.30 –   zawiązanie wspólnoty
17.00 –   konferencja
18.00 –   poczęstunek, odpowiedzi na pytania, dzielenie się Słowem Bożym i doświadczeniem modlitwy
19.30 –   adoracja Najświętszego Sakramentu i medytacja Słowa Bożego
20.30 –  błogosławieństwo sakramentalne i zakończenie

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus
ul. M.T. Kierocińśkiej 25, Sosnowiec

kontakt: s. Fidelis; tel.: +48 784 033 616
e-mail: fidelis.kdzj@gmail.com

Drogi Przyjacielu!
Serca nasze pełne są pytań i pragnień, a tempo życia w dzisiejszym świecie nie sprzyja poszukiwaniom oraz udzielaniu głębokich odpowiedzi. Popołudnie w Karmelu to nasza propozycja dla tych z Was, którzy gotowi są zaryzykować wspólne poszukiwania, dzielenie się wiarą i doświadczeniem, ciszę modlitwy i wsłuchiwanie się w Słowo Boże. CHCEMY IŚĆ RAZEM, dlatego zapraszamy młodzież po ukończeniu 18 roku życia i dorosłych pragnących pogłębić swoje życie duchowe na nasze piątkowe spotkania do naszego domu w Sosnowcu.


Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow