Spotkania dla młodzieży w Legnicy


Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus w Legnicy serdecznie zapraszają młodzież na spotkania. W planie przewidziana jest konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia oraz spotkanie wspólnotowe.

Kontakt:

s. Lucjusza tel. 608 787 318

 


Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow