Kroczyce tańczą…


22 maja 2018r. (wtorek) o godz. 18,00 – po nabożeństwie do św. Jana Pawła II – zapraszamy na plac za kościołem parafialnym pw. św. Jacka i św. Marii Magdaleny w Kroczycach.

Wystąpią: chór z GOK w Kroczycach oraz orkiestra „Kroczyce”. Tańce poprowadzą siostry postulantki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.


Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow