Dzień skupienia (Legnica)


„Oto Ja. Zaufaj Mi.”

 Cud w Kanie Galilejskiej

                                    

 

Spotkanie w Karmelu Dzieciątka Jezus

 

dla młodzieży szkół średnich, studiującej i pracującej

  26 maja 2018 r. (sobota)

  9.30 – 15.00

 

 W programie: 

  • Spotkanie we wspólnocie
  • Konferencja
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu
  • Eucharystia
  • Posiłek
  • Wspólnotowa refleksja nad tematem

 

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa.

Lucjusza, tel. 608 787 318

e-mail: siostra.caritas@wp.pl

 Legnica, ul. Okrzei 20


Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow